ADR Nord: Concurs pentru ocuparea funcției de specialist în monitorizarea proiectelor


specialist monitorizarea proiectelor adr nord

ADR Nord: Concurs pentru ocuparea funcției de specialist în monitorizarea proiectelor. Vezi detalii în articol.

Scopul general al funcției:

 • Oferirea asistenţei în probleme ce țin de domeniul construcțiilor în dezvoltarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor şi în activităţile ADR Nord;
 • Participarea la toate aspectele legate de domeniul construcțiilor în activitatea ADR Nord. 

Pretendenții la funcția vacantă vor fi angajați prin concurs, desfășurat în două etape (prima etapă – selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare; a doua etapă – interviul de angajare).

Condiții de participare:

 • Cetățean al Republicii Moldova;
 • Studii superioare în inginerie, management în construcții, arhitectură etc.;
 • Competențe în  domeniul proiectării, lucru cu execuția proiectelor tehnice, devizelor de cheltuieli, materialelor și tehnologiilor utilizate în construcții;
 • Cunoaşterea computerului la un nivel avansat;
 • Cunoaşterea excelentă a limbii române; cunoașterea limbii engleze va reprezenta un avantaj;
 • Abilități excelente de comunicare;
 • Abilități de verificare a calității elementelor de construcție ce se realizează în cadrul proiectului;
 • Abilități de control a execuției lucrărilor conform proiectului tehnic și a documentelor normative în vigoare.

Sarcini și responsabilități:

 • Verificarea devizelor, calculații preț;
 • Coordonarea relațiile cu operatorii economici și responsabilii tehnici;
 • Gestionarea sistemul de management al calității;
 • Participă la ședințele grupului de lucru în cadrul proiectelor gestionate;
 • Verificarea corectitudinii devizelor prezentate de contractanții ADR Nord;
 • Verificarea:
 1.      a) procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor;
       b) graficele de execuţie a lucrărilor aferente exigenţelor esenţiale;
         c) procesele-verbale privind lucrările executate;
 • Controlarea efectuării obligațiunilor responsabilului tehnic;
 • Exercitarea controlului execuţiei lucrărilor, conform programului de verificare;
 • Controlul modului în care se efectuează recepţia calitativă a materialelor şi a elementelor de construcţie;
 • Monitorizarea și verificarea postimplementare a proiectelor de infrastructură.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs.

Dosarul va conţine:

 • CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri / diplome / certificate, în confirmarea studiilor obținute – pentru funcțiile care necesită asemenea cunoștințe sau calități;
 • Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare, cu excepția cazurilor în care persoana este angajată pentru prima oară.

Date de contact:

 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord
 • tel./fax: (231) 29682
 • adresă poştală: MD-3100, municipiul Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A
 • persoană de contact: Ion Iliev, specialist cadre
 • e-mail[email protected]

Data-limită până când poate fi depus dosarul este 20.07.2020.

Descoperă mai multe oportunități pentru tineri, alături de echipa youth.md!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Participă la școala de vară SMART în domeniul antreprenorial
Next Sondaj de opinie referitor la problemele (ne)participării tinerilor la vot
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

10 + 9 =