JOB// Ministerul Economiei angajează un specialist în economie digitală. Ce trebuie să conțină dosarul

job, angajare, ministerul economiei, economie digitală

Foto simbol: techviral.net

Ministerul Economiei și Infrastructurii angajează un consultant superior în cadrul Direcției politici și reglementări în domeniul societății informaționale și economiei digitale.

Scopul general al funcţiei:
Realizarea activităților ce ţin de elaborarea, promovarea și monitorizarea documentelor de politici și actelor normative în domeniul economiei digitale și serviciilor ale societății informaționale în Republica Moldova.

Sarcini de bază:

1. Elaborarea și promovarea documentelor de politici şi actelor normative în domeniul economiei digitale și serviciilor ale societăţii informaţionale;
2. Monitorizarea implementării documentelor de politici şi actelor normative în domeniul economiei digitale și serviciilor ale societăţii informaţionale;
3. Avizarea proiectelor de acte normative în domeniul economiei digitale și serviciilor ale societăţii informaţionale parvenite spre examinare direcţiei;
4. Examinarea documentelor (cereri, petiții) parvenite în minister ce țin de domeniul economiei digitale și serviciilor ale societăţii informaţionale.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
– Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniile: tehnologia informaţiei, dreptul, administrație publică, economie.
– Cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;
– Cunoașterea legislaţiei în vigoare şi a documentelor de politici ce ţin de domeniu;
– Cunoaşterea procesului de analiză, monitorizare şi evaluare a documentelor de politici;
– Cunoaşterea limbii engleze (nivel B1), cunoașterea limbii ruse (fluent);
– Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
– Abilităţi de elaborare a proiectelor de acte normative, documentelor de politici, de organizare, coordonare, prezentare;
– Abilităţi de planificare strategică, analiză şi sinteză, monitorizare, evaluare.
– Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de inițiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::

  • Copia buletinului de identitate;
  • Cazier juridic;
  • Copia carnetului de muncă;
  • Formularul de participare;
  • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  • CV-ul;
  • Copia certificatului de confirmare a nivelului de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională.

Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor: prin poștă, email sau personal.
Salariu de funcţie: 3600.

Data-limită de depunere a documentelor: 07.09.2018.

Persoane  responsabilăe de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor: Angela Cociu, Aliona Dobrota;
Telefon: 022-250-693; 022-250-680;
E-mail: angela.cociu@mei.gov.md ; aliona.dobrota@mei.gov.md;
Web site: www.mei.gov.md;
Adresa: mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1 , Casa Guvernului, MD 3033.

Previous Vrei o experiență de neuitat? Înscrie-te și fii voluntar pentru un an în Sardinia
Next Vino la Cinematograful Buiucani să vezi șapte autohtone, realizate pe ambele maluri ale Nistrului
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *