Job // Fundația Soros Moldova angajează Director a Departamentului Buna Guvernare


Buna Guvernare director soros moldova

Fundația Soros-Moldova anunță organizarea unui concurs de selecție pentru ocuparea postului de Director al/Directoare a Departamentului Buna Guvernare.

Fundația Soros-Moldova (FSM) este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societății deschise în Moldova. Fundația contribuie la democratizarea societății prin elaborarea și implementarea unor programe în diverse domenii, precum: justiție și drepturile omului, buna guvernare, participare civică, media și sănătate publică.

Departamentul Buna Guvernare își propune să contribuie la sporirea transparenței, responsabilității, eficienței și eficacității guvernului în conformitate cu agenda Europeană. Departamentul promovează înaltele standarde de guvernanță, lupta cu corupția, creșterea responsabilității, transparenței și integrității în administrația publică centrală și locală.

Responsabilități:

 • Să contribuie la implementarea strategiei generale a Fundației și s-o aplice în funcționarea programelor ce țin de domeniul administrat;
 • Să elaboreze, în conformitate cu strategia generală a Fundației, a strategiei în domeniul pe care îl administrează și să asigure implementarea eficientă a programelor inițiate conform acestor strategii,
 • Să elaboreze, împreună cu coordonatorii de program și să propună spre examinarea și aprobarea Directorului Executiv, Juriului și a Senatului planul anual de acțiuni și bugetul planificat;
 • Să examineze și să prezinte Juriului/Senatului proiectele și solicitările de grant, păstrând imparțialitatea față de toate proiectele, propuse spre examinare;
 • Să elaboreze și să asigure implementarea campaniilor de advocacy pentru realizarea scopurilor strategice ale fundației.
 • Să asigure administrarea resurselor umane și financiare ale departamentului;
 • Să ofere consultanță persoanelor interesate în solicitarea unui grant;
 • Să monitorizeze și să evalueze programele și proiectele implementate de către departament;
 • Să asigure informarea solicitanților de finanțare despre deciziile Juriului/Senatului, în scris sau oral;
 • Să păstreze confidențialitatea informației și a corespondenței importante și confidențialitatea datelor cu caracter personal;
 • Să asigure relațiile cu publicul pe domeniul administrat;
 • Să participe la comunicarea și negocierea cu principalii donatori și alte organizații locale și internaționale în acest domeniu, în special cu programele regionale și tematice ale Open Society Foundation.

Cerințe: față de candidați:

 • studii superioare în domeniile: Administrație Publică, Economie, Științe Politice, Politici Publice sau în domenii conexe (candidații cu studii de masterat vor avea prioritate)
 • experiență în sectorul public și/sau non-guvernamental, o bună cunoaștere a problematicii specifice departamentului
 • capacitate de colectare, analiză și sinteză a datelor
 • competențe demonstrate în managementul de program, portofoliu sau proiect
 • abilități de management a resurselor umane
 • cunoașterea procedurilor managementului financiar al programelor și proiectelor
 • abilități sau interes față de advocacy național și internațional.
 • competențe de documentare, cercetare și raportare
 • spirit de echipă, flexibilitate, capacități de comunicare, aptitudini organizatorice
 • abilități de comunicare publică (efectuarea de prezentări la conferințe, organizare evenimente de vizibilitate, etc)
 • abilități avansate de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Power Point, Internet)
 • cunoștințe avansate de limbă română și engleză (Cunoașterea limbii ruse va fi un avantaj)

Dosarul pentru concurs va conține:

 • CV-ul candidatului/candidatei. CV-ul va include numele și datele de contact a cel puțin două persoane care pot oferi referințe profesionale despre candidat/ă;
 • Copii ale diplomelor de studii;
 • Scrisoare de intenție în limba română de maximum 500 de cuvinte, în care să fie indicate, în mod obligatoriu, așteptările salariale.

Data limită de depunere a dosarului este 13 iulie 2020, ora 16.00.

Dosarele vor fi expediate în adresa Fundației Soros-Moldova prin e-mail: recruitment@soros.md, cu mențiunea „Pentru concurs/Director Departament Buna Guvernare”.

Descoperă mai multe oportunități pentru tineri, alături de echipa youth.md!

Previous America House te provoacă să participi la un concurs de cărți digitale în engleză
Next Cu ce provocări te întâmpină o consiliere online? Află de la un psiholog cu experiență
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *