Ministerul Educației lansează concursul de selecție a partenerului de implementare pentru administrarea Centrului de Inovație Socială


Ministerul Educației și Cercetării invită reprezentanții organizațiilor necomerciale, să participe la concursul de selectare a partenerului de implementare responsabil de administrarea și managementul programatic al Centrului de Inovație Socială ‘‘Youth Lab’’.

Drepturile, responsabilitățile, obligațiile și mecanismele de interacțiune între organizația selectată și Ministerul Educației și Cercetării sunt stipulate în Regulamentul de funcționare a Centrului de Inovație Socială, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.1171 din 19.09.2023.

Organizația necomercială selectată pe bază de concurs public, va îndeplini rolul de Administrator al Centrului de Inovație Socială pentru o perioadă de 3 ani, prin semnarea unui Acord de colaborare cu Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret (instituție din subordinea ministerului).

Rolul și sarcinile macro care urmează a fi realizate de organizația selectată:

 • managementul intern și administrativ al Centrului de Inovație Socială
 • reprezintă Centrul de Inovație Socială și rezidenții acestuia în raport cu partenerii și părțile interesate;
 • dezvoltă și implementează proiecte și programe pentru dezvoltarea Centrului;
 • atrage și gestionează, în modul stabilit de cadrul normativ național, asistență tehnică și financiară externă pentru implementarea proiectelor și programelor pentru dezvoltarea Centrului;
 • realizează programe de capacitare pentru organizațiile de tineret rezidente ale Centrului.

Partenerul de implementare va beneficia, cu titlu gratuit, de un spațiu dedicat pentru desfășurarea activității în cadrul Centrului de Inovație Socială, pe toată durata Acordului de colaborare încheiat.

Organizațiile care doresc să fie considerate pentru funcția de parteneri de implementare trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 1. să fie înregistrate în Republica Moldova în una din formele juridice stipulate de Legea nr.86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale;
 2. să nu înregistreze datorii la bugetul de stat sau la bugetul local
 3. a depus dosarul complet solicitat, până la data limită prevăzută în anunțul de lansare;

Documentația solicitanților va conține actele prevăzute mai jos:

 1. a) Formularul de participare completat (anexa nr.1);
 2. b) Certificat cu privire la lipsa datoriilor la bugetul de stat;
 3. c) Certificat de înregistrare și statutul organizației;
 4. d) CV-ul organizației și membrilor echipei;

*Organizația necomercială va atașa, conform solicitărilor stipulate în Formularul de participare, actele solicitate, în cazul existenței acestora.

Dosarele depuse în concurs vor fi evaluate de către o comisie specializată, instituită de către Ministerul Educației și Cercetării, în baza următoarelor criterii de evaluare:

 • capacitatea de gestionare a proiectelor cu finanțare națională și internațională;
 • experiența și expertiza echipei de management a organizației;
 • experiența de lucru cu instituții/autorități naționale și internaționale;
 • reputație profesională și integritate;
 • experiență similară de creare și gestionare a spațiilor pentru tineri;
 • viziune și abordare strategică.

Evaluarea dosarelor se realizează în baza Fișei de evaluare, anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare a concursului de selecție a partenerului de implementare pentru administrarea Centrului de Inovație Socială

În scopul asigurării unui proces transparent în organizarea concursului de selecție, Ministerul Educației și Cercetării organizează sesiuni de informare și instruire pentru organizațiile necomerciale interesate să depună dosarele în concurs. Sesiunile de informare se vor desfășura în format online:

 1. 10 iulie 2024, ora 14:00 link: https://meet.google.com/moz-wcyu-ypz
 2. 17 iulie 2024, ora 14:00 link: https://meet.google.com/qke-faup-nvh

Părțile interesate să participe la sesiunea de informare și instruire pentru organizațiile necomerciale, sunt rugate să completeze un formular de înregistrare la adresa: https://forms.gle/9bpRMGFnBrfvbD4HA .

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28  iulie 2024  , ora 17:00.

Pentru informații suplimentare cu referire la desfășurarea concursului, procedura de selecție și responsabilitățile partenerului de implementare, se va apela Marcel Marin, șef Direcția politici în domeniul tineret, la numărul 022-820-850 sau email marcel.marin@mec.gov.md.

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Participă la concursul de fotografie „Youth Eyes on the Silk Roads” 2024
Next Concurs de selectare a unui Expert în Realizarea Studiului „Desk Research”
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

5 − 4 =