JOB//Fundația Soros-Moldova recrutează un/o Asistent/ă de proiect

fundatia soros moldova, asistent de proiect, oferta de angajare

Foto: Facebook/Soros Moldova

Fundația Soros-Moldova recrutează pentru o perioadă determinată, un/o Asistent/ă de proiect, care va acorda sprijin Directorului de proiect în implementarea activităților planificate. Persoana selectată va fi angajată pentru șase luni.

Principalele responsabilități:

 • sprijină echipa de implementare a proiectului în pregătirea, organizarea și desfășurarea activităților planificate în cadrul proiectului;
 • coordonează logistic organizarea activităților din cadrul proiectului;
 • sprijină echipa de management în menținerea comunicării cu partenerii, contractorii și beneficiarii proiectului;
 • efectuează deplasări în UTA Găgăuzia, în scopul organizării și monitorizării activităților de proiect;
 • participă la colectarea, analiza și arhivarea datelor ce țin de implementarea proiectului;
 • acordă sprijin echipei de management în realizarea achizițiilor prevăzute în proiect conform procedurilor interne ale Fundației Soros-Moldova;
 • înregistrează documentele relevante în sistemul de evidență contabilă al Fundației și prelucrează datele contabile în conformitate cu politica contabilă a fundației și managementul financiar al proiectului;
 • oferă sprijin logistic și administrativ în cadrul proiectului.

Cerințe față de candidații eligibili:

 • studii superioare, în domeniul socio-umanistic, economie sau management;
 • minim un an de experiență de lucru în domeniul relevant activității programului (experiența de lucru într-o organizație neguvernamentală va constitui un avantaj);
 • experiență de lucru în domeniul achizițiilor de bunuri și servicii, și/sau lucru cu sisteme de evidență contabilă vor constitui un avantaj;
 • abilități organizatorice excelente, dobândite în urma experienței de organizare a evenimentelor;
 • abilități de comunicare și negociere;
 • abilități de a lucra independent și în echipă;
 • capacitatea de a vorbi și scrie fluent în limba română și rusă, dar și de a lucra cu acte în limba engleză;
 • abilități de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint și Internet);
 • capacitatea de a lucra eficient în situații cu termene-limită;
 • aptitudini de documentare, cercetare și raportare.

Dosarul pentru concurs va conține:

 • CV-ul candidatului
 • scrisoarea de intenție (nu va depăși 500 de cuvinte), cu indicarea a cel puțin 1 persoană de referințe (Numele, funcția si instituția în care activează și datele de contact (telefon, e-mail).

Fundația Soros-Moldova își rezervă dreptul să solicite suplimentar copii ale documentelor de studii și activitatea de muncă.

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze dosarele complete în limba română, la adresa de email: recruitment@soros.md sau să depună dosarul la recepția Fundației Soros-Moldova, str. Bulgară nr. 32, mun. Chișinău, cu mențiunea „Programul Buna Guvernare. Pentru concurs/Asistent de proiect”, până la 23 octombrie 2018, ora 15.00.

Pentru detalii suplimentare, nu ezita să iei legătura cu Cristina Vîrlan, Director de Proiect, cvirlan@soros.md, 022274480.

Fundația Soros-Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Previous JOB//Noi.md anunță concurs pentru suplinirea funcției de PHP Junior&webmaster
Next Participă la ICT Career Orientation – cel mai mare eveniment de orientare profesională în domeniul TIC
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *