Posts in tag

asistent de proiect


AO Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs de selectare a unui/unei Asistent/e de proiecte pentru asistarea și oferirea suportului necesar echipei CDF în implementarea activităților instituționale. Cerințe față de aplicanți: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;Experiență de lucru cu organizații ale societății civile, organizații internaționale;Abilități excelente empatice, de comunicare și observare, responsabilitate, corectitudine, …

Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Changing the Way We Care” angajează asistent de proiect. Asistentul de Proiect va fi responsabil de următoarele: Asistență în managementul Proiectului (planificare, monitorizare, raportare).Asistență în organizare de instruiri și evenimente.Organizarea documentelor proiectului în corespundere cu cerințele.Asigurarea logistică a activităților incluse în proiect.Facilitarea comunicării dintre consultanții angajați și partenerii proiectuluiDocumentarea prin …

Asociația The Moldova Project, este o organizație obștească, neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, …

AODP angajează asistent/ă de proiecte. AO Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD) este o rețea națională de srganizații a societății civile care promovează incluziune și drepturile persoanelor cu dizabilități. Actualmente AOPD include 55 OSC-uri, www.aopd.md.  Perioada de angajare: iulie-decembrie 2022. Responsabilitățile asistentului/ei de proiecte: Elaborarea documentelor ce țin de implementarea proiectelor: rapoarte, planuri, …

Job pentru tineri: asistent/ă de proiect. TEKEDU implementează proiectul GirlsGoIT cu scopul de a împuternici fetele și tinerele și de a le oferi oportunități de educație și carieră mai bune în tehnologii. GirlsGoIT oferă oportunități de educație pentru fetele între 14 și 20 de ani din Moldova și organizează campanii de conștientizare pentru a inspira …

Job pentru tineri// Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selectare a 2 specialiști: o persoană pentru poziția de coordonator comunicare și relații cu publicul, și de asemenea o persoană pentru poziția de Asistent de proiect. Beneficii:-oportunitatea de a lucra cu organizații internaționale;-programc flexibil;-posibilitatea de a te dezvolta în continuu;-participarea la diverse evenimente …

Fundația Regina Pacis prelungește concursul pentru suplinirea postului vacant de asistent/-ă de proiect în cadrul activităților axate pe ajutorul de urgență refugiaților din Ucraina. Fundația Regina Pacis este o organizație nonguvernamentală, fondată în anul 2000, cu misiunea de a contribui la crearea unui mediu protejat pentru dezvoltarea copiilor și tinerilor în situație de risc, precum și creșterea calității …

Caritas Czech Republic angajează asistent de proiect/administrativ. Caritas Cehia este o organizație non-profit cu sediul la Praga care implementează proiecte de ajutor umanitar și cooperare pentru dezvoltare în 15 țări din întreaga lume (Europa, Asia, Orientul Mijlociu și Africa), lucrând în Moldova din 2004. Asistentul de proiect/administrativ va activa sub îndrumarea și supravegherea directă a …

AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei „AVE Copiii” angajează asistent de proiect/comunicator ce va fi responsabil de servicii pentru copii vulnerabili, inclusiv copiii străzii, animație socio-educativă. Dacă ești bun comunicator, cu experiență anterioară de asistență în management de proiecte, vorbitor de engleză, atunci devino parte a echipei. Responsabilități: în calitate de asistent de proiect Menține …

AO Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) anunță concurs pentru funcția vacantă de asistent/ă proiecte.   Atribuții și responsabilităţi: Participarea activă la planificarea, monitorizarea și evaluarea proiectului/proiectelor, precum și planificarea și organizarea activităților relevante postului; Elaborarea draft-urilor de rapoarte, conform cerințelor (periodicitate și format) diverșilor finanțatori, a activităților de …