JOB//Funcții publice vacante la Inspecția Socială. Alătură-te echipei

inspectia sociala, functii vacante, functii publice, oportunitate pentru tineri

Foto.simbol: pexels.com

Ești în căutarea unui loc de muncă în cadrul unei instituții de stat? Participă în concurs pentru una dintre funcțiile publice vacante la Inspecția Socială.

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

 1. cetăţean al Republicii Moldova;
 2. cunoaşterea limbii române și a limbii ruse;
 3. cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1, B2);
 4. posedarea calculatorului (Word, Excel, Power Point, Internet);
 5. fără antecedente penale;
 6. apt de muncă, din punct de vedere medical;
 7. aptitudini: De elaborare, de analiză și sinteză a documentelor, abilități de lucru în echipă, spirit organizatoric, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, soluționare de probleme;
 8. atitudini/Comportamente: Respect faţă de oameni, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 9. Inspector principal, Direcția inspecția serviciilor sociale – 1 funcție
 10. Inspector superior, Direcția inspecția serviciilor sociale – 2 funcții

Scopul funcțiilor publice vacante conform fișelor postului: Inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legilor și altor acte normative, care reglementează acordarea serviciilor sociale.

Sarcini de bază:

 • exercită inspecția asupra implementării prevederilor actelor normative referitoare la serviciile sociale, acordate de către prestatorii de servicii sociale, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare;
 • monitorizează procesul de instruire a inspectorilor superiori și inspectorilor, precum și participă la pregătirea materialelor și organizează seminare de instruire a inspectorilor sociali.
 • formulează, în baza rezultatelor activităților de monitorizare, de control și de evaluare, propuneri pentru îmbunătățirea stării de lucruri în domeniu și, în caz de necesitate, a cadrului normativ și metodologic existent;
 • soluționează problemele de complexitate medie și înaltă și sesizează organele competente în cazul constatării încălcării altor dispoziții legale decât cele aplicabile în domeniul său de activitate, la indicația șefului Inspecției Sociale, sau a șefului de direcție;
 • întocmește și prezintă șefului de direcție rapoartele scrise, în care se consemnează constatările misiunii de control efectuate, recomandările de îmbunătățire a activității, precum și propunerile de aplicare a măsurilor legale;
 • efectuează audiența cetățenilor, examinează petițiile, adresările, sesizările, demersurile și interpelările ce țin de competența Direcției, parvenite în adresa Inspecției Sociale, pregătește răspunsurile la ele în termenii stabiliți de legislație.

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

 • studii superioare de licență sau echivalente în domeniul social, economic, juridic, sau alte domenii relevante;
 • experiența profesională este un avantaj;
 • cunoașterea legislației în vigoare în domeniul asistenței sociale și serviciilor sociale.

Pentru a participa în concurs prezintă la Serviciul resurse umane al Inspecției Sociale CV-ul, formularul de participare, buletinul de identitate (originalul și copia), diploma de studii superioare (originalul, copia), carnetul de muncă (originalul și copia), cazierul judiciar, formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009, anexa), până la 21 septembrie 2018, (et. 6, bir. 617. Telefon de contact: 022- 999-239).

Mai multe detalii și formularul de participare găsești pe pagina oficială a instituției.

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous JOB//Solidarity Fund PL în Moldova angajează specialist/ă comunicare
Next Vino la Gentlemen’s Night Special Edition și participă la un masterclass în materie de stil vestimentar
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *