JOB// Treci la următorul nivel! Candidează pentru funcția de director executiv al ANTEM

ANTEM, Job, Director executiv la ANTEM,

Asociația Naţionala a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) anunţă concurs pentru postul vacant de director executiv al ANTEM.

Prin acest concurs ANTEM doreşte să contracteze o persoană care va îndeplini funcția de director pe o perioadă nedeterminată.

Funcţiile şi responsabilităţile directorului:

 • Planificarea activităţilor şi supravegherea asupra îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor din componenţa Asociaţiei;
 • Gestionarea corespunzătoare şi cu bună credinţă a bugetului Asociaţiei, a patrimoniului şi resurselor la care are acces, depunând eforturi spre maximizarea acestor resurse şi dezvoltarea instituţională progresivă a Asociaţiei în spiritul obiectivelor şi aspiraţiilor specifice tuturor reprezentanţilor şi angajaţilor săi;
 • Elaborarea de propuneri privind modificarea şi aducerea în concordanţă a Statutului Asociaţiei, prezentate pentru examinare şi confirmare Consiliului Administrativ;
 • Propunerea unor diverse forme de asociere sau afilieri instituţionale cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate, în spiritul obiectivelor stabilite de prezentul Statut;
 • Angajarea personalului specializat (al angajaţilor);
 • Consultarea reprezentanţilor oficiali ai Asociaţiei în chestiunile care ţin de strategia şi tacticile de implementare a obiectivelor Asociaţiei, determinând creşterea aportului individual al fiecărui angajat al Asociaţiei pe sectoarele sale de referinţă;
 • Verificarea contului de cheltuieli şi de venituri, bilanţul contabil şi raţionalitatea cheltuielilor făcute pe activităţile desfăşurate;
 • Ținerea evidenţei şi monitorizarea tuturor activităţilor desfăşurate în scopul atingerii obiectivelor specifice ale Asociaţiei pe perioade stabilite de comun acord cu membrii Consiliului Administrativ;
 • Administrarea tuturor procedurilor de procurare, distribuire sau de înstrăinare justificată a patrimoniului Asociaţiei, obţinerea de donaţii suplimentare sau a solicitărilor de finanţare;
 • Reprezintă Asociaţia în raporturile acesteia cu persoane din ţară şi străinătate;
 • Emite decizii, instrucţiuni, încheie din numele Asociaţiei și semnează fără procură, atât în țară cât și peste hotare, acorduri de cooperare, contracte și alte acte, permise de lege, semnează procuri şi alte acte legate de activităţile curente ale Asociaţiei;
 • Asigură conducerea curentă a activităţilor desfăşurate de Asociaţie, luând măsuri care nu sunt în competenţa exclusivă a Consiliului Administrativ şi Adunării Generale;
 • Deschide și închide conturi curente și valutare în instituţiile bancare din țară și din străinătate, poartă răspundere personală de activitatea Asociaţiei și este responsabil de valorile imobile și circulante ale acesteia;
 • Prezintă rapoarte periodice Consiliului Administrativ și Adunării Generale asupra planificării curente de activităţi şi a obiectivelor viitoare;
 • Reprezintă Asociaţia în instanţele judiciare, în relaţiile cu autorităţile publice şi alte persoane fizice şi juridice;
 • Administrează operativ mijloacele Asociaţiei, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procure, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare.

Competenţe şi calificări:

 • Studii superioare în domeniul filologie, management educațional sau alte domenii relevante;
 • Cel puţin trei ani de experienţă de lucru în administrarea proiectelor;
 • Experienţă de lucru minim trei ani în cadrul organizaţiilor naţionale sau internaţionale, organizaţiilor necomerciale va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea avansată a limbilor română, engleză și rusă;
 • Experienţă şi abilităţi de utilizare a computerului, copiatorului, fax, (Ms Office, internet).
 • Responsabilitate, abilităţi de lucru în echipă, abilităţi dezvoltate de comunicare.

Procedura de înregistrare la concurs:
Candidaţii vor prezenta dosarul de înregistrare care va conţine următoarele documente:
1. Curriculum Vitae (CV);
2. O scrisoare de recomandare;

Dosarul trebuie completat în limbile română sau engleză şi expediat prin e-mailul antem.moldova@gmail.com.

Data limită de depunere a dosarelor este 10 mai 2018.
Doar candidaţii pre-selectaţi vor fi contactaţi.

Succes!

Previous JOB// Asociația Speranță și sănătate angajează manager de oficiu
Next JOB// Compania Classter caută un fundraiser cu experienţă
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *