Job// Concurs pentru postul de Director al Centrului Național al Cinematografiei


Director al Centrului Național al Cinematografiei

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Director al Centrului Național al Cinematografiei.

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare în domeniile de referinţă sau superioare universitare corespunzătoare profilului cinematografiei, care au o experiență de muncă în domeniul cinematografiei de cel puțin cinci ani, care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale, sunt apți din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcției.

Candidații pentru ocuparea funcției de director al Centrului Național al Cinematografiei depun personal sau prin reprezentant (la Secția managementul documentelor a ministerului, biroul 330), prin poștă sau e-mail ([email protected]), în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului.

Dosarul trebuie să conțină:

  • Cererea de înscriere la concurs;
  • Curriculum Vitae de model Euro Pass;
  • Copia buletinului de identitate;
  • Copia  de pe actele de studii;
  • Copia autentificată a carnetului de muncă/copia certificatelor ce confirmă vechimea în muncă;
  • Certificatul de cazier judiciar sau declarația pe propria răspundere (cazierul va fi prezentat obligatoriu, în termen de 10 zile de la anunțarea câștigătorului);
  • Proiectul de management/programul de activitate pentru 4 ani în funcția de director al Centrului;
  • Cuprinsul dosarului depus cu paginile numerotate, în 1 exemplar.

Actele pentru postul de director al Centrului Național al Cinematografiei pot fi depuse în original sau prin e-mail, în format PDF sau JPG la adresele indicate în anunț. 

În cazul expedierii actelor în format electronic, candidatul este obligat să prezinte originalele acestora la prima etapă a concursului. Lista actelor depuse va fi cu paginile numerotate, în 1 exemplar. 

Actele pot fi depuse până la data de 11 mai 2020.  

Telefoane de contact: 0 22 233 564; 0 22 232 762. Detalii găsești aici.

Descoperă mai multe oportunități pentru tineri, alături de echipa youth.md!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Urmărește aceste 4 rețete pentru a-ți transforma micul dejun în partea ta preferată a zilei!
Next „Olimpiada pe discipline” competiție pentru elevii claselor a IX-XII
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

nineteen − 18 =