Job // ANRE angajează inspector, serviciul teritorial Chișinău


inspector departamentul energetică job

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de inspector, serviciul teritorial Chișinău, Departamentul supraveghere energetică.

Condițiile de bază pentru participare la concurs:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • cunoaște limba de stat;
 • dispune de capacitatea deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • îndeplinește cerințele specifice pentru ocuparea funcției;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

Dosarul de concurs va conține:

 • acordul privind protecția datelor cu caracter personal;
 • scrisoare de intenție;
 • fișa de participare;
 • Curriculum Vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomelor de studii și a suplimentului la diplome (candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățământ acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere și echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM);
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • documentul ce atestă cunoașterea limbii engleze, după caz;
 • declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
 • declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activității la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrității instituționale.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 31.07.2020

Candidații vor depune dosarele complete la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin 52/A sau la adresa electronică – jmihalachi@anre.md. Dosarele vor fi acceptate în perioada 13.07.2020 – 31.07.2020, în zilele de luni-vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 08:00-17:00. Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi preluate.

Responsabil pentru recepționarea dosarelor este dna Nicolaev Irina, tel: (022) 852 908 mob: 067611943.

Descoperă mai multe oportunități pentru tineri, alături de echipa youth.md!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Serie de traininguri pentru tinerii din Ungheni. Fondul Pentru Tineri te invită!
Next Stagiu de cercetare pentru profesori și studenți de traducere a operei eminesciene
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

three × 1 =