JOB// Alătură-te echipei de comunicatori ai Guvernului Republicii Moldova

Cancelaria de Stat, Guvern, loc de muncă Guvern, angajare, comunicare,

Foto simbol: freerangestock.com

Cancelaria de Stat angajează un consultant principal în Direcția comunicare şi protocol. Funcția este temporar vacantă și presupune următoarele sarcini:

 • Elaborarea comunicatelor de presă aferente evenimentelor publice cu participarea prim-ministrului şi cele organizate de Cancelaria de Stat şi diseminarea lor;
 • Efectuarea lucrărilor de înregistrare, prelucrare şi diseminare a informaţiei foto de la evenimentele publice cu participarea conducerii Guvernului;
 • Actualizarea informaţiei pe pagina oficială a Guvernului şi pe reţelele de socializare;
 • Asigurarea legăturii cu reprezentanţii mass-media.

Condiţiile generale de participare la concurs:
– Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
– Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
– Nedestituirea în ultimii 3 ani dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau neîncetarea contractului individual de muncă pentru motive disciplinare;
– Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
– Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul comunicare, jurnalism, relaţii publice;

Experienţă profesională: minimum 2 ani în domenii relevante (relaţii publice, mass-media, comunicare);

Cunoştinţe: în domeniul administraţiei publice; cunoaşterea setărilor camerei foto, cunoaşterea limbii de stat şi a limbii ruse la nivel avansat (scris/citit/vorbit) şi a unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germana) la nivel B1; posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet, Adobe Photoshop;

Abilităţi: manevrarea echipamentelor electronice (camera foto), de elaborare şi redactare a informaţiei foto, planificare, organizare, luare a deciziilor, comunicare eficientă;

Atitudini/Comportamente: creativitate, disponibilitatea pentru program de lucru flexibil (weekend-uri şi de sărbători), spirit de iniţiativă, diplomaţie, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • copia buletinului de identitate;
 • cazier juridic;
 • copia carnetului de muncă;
 • formularul de participare;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • documentele care atestă activități de voluntariat – în cazul în care candidatul consideră necesar;
 • acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Salariu de funcţie: minim 5 100 MDL.

Puteți depune dosarele prin poștă, email sau personal, până pe data de 28 mai 2018.

Persoană responsabilă – Cristina Aramă.
Telefon: 250-474;
E-mail: cristina.arama@gov.md
Adresa poştală – 2033, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, oficiul 507.

Succes!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Ajută la reînvierea Rosariumului din Grădina Botanică
Next POT Music 2018: Vino la semifinala #3 să descoperi alți trei concurenți buni de tot
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

4 × 4 =