Concurs de granturi pentru femeile antreprenoare


Pentru a stimula crearea grupurilor de producători formate de femei, UCIP IFAD lansează un concurs de granturi destinate diversificării afacerilor în cadrul grupurilor de femei.

În cadrul proiectului vor fi finanțate, în limita fondurilor disponibile, 8 grupuri de femei, iar în 2021 este planificat a fi finanțate 4 grupuri.

Zona de implementare:

Zonele rurale ale Republicii Moldova, aflate sub controlul Guvernului Republicii Moldova, inclusiv Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia.

Beneficiarii de Grant:

Grupurile de Femei (WG) înregistrate ca persoane juridice sub orice formă și care își desfășoară activitatea de antreprenorial în zona de implementare a proiectului. Grupul de femei este un grup compus din cel puțin 5 femei, persoane fizice și/sau juridice conduse și compuse de femei, care desfășoară activități legate de agricultură.

Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor de grant:

Pentru a beneficia de grant pentru investiții, grupul de femei solicitant va îndeplini următoarele criterii:

  • Se va înregistra ca subiect ai activității de antreprenoriat, sub orice formă organizatorico-juridică și va obține toate licențele și aprobările necesare pentru activitățile sale;
  • Va fi format din cel puțin 5 membri (persoane fizice sau juridice), dintre care cel puțin 80 % sunt femei mici fermieri;
  • Activitatea întreprinderii se va desfășura în mediul rural, în baza certificatului de înregistrare a entității.
  • Activitatea se bazează pe proprietate privată, fiind deținută și gestionată de cetățenii RM;
  • Cel puțin 80% din capitalul întreprinderii este deținut de femei cu mai puțin de 10 hectare per membru (deținute + închiriate)

Nu sunt eligibili pentru finanțare.

Investiții eligibile

Eligibile pentru grant sunt echipamentele legate de orice activitate agricolă privind:

  • post-recoltare, prelucrare, ambalare și comercializare a produselor agricole (inclusiv produse apicole, instalații comunitare de colectare la scară mică și de prelucrare a laptelui, brutării etc.);
  • servicii agricole, agroturism etc., ca parte a unor forme bine stabilite de mecanisme de adaptare la schimbările climatice;

Bunurile și investițiile neeligibile

Valoarea grantului și condițiile de finanțare:

Valoarea maximă a grantului va fi egală cu echivalentul în lei a 8.000 USD și nu va constitui mai mult de 85% din valoarea bunurilor eligibile pentru grant.

Costul total al investiției, sursele de finanțare, precum și alte detalii privind investiția vor fi descrise în planul de afaceri, care va fi elaborat de către prestatorul de servicii contractat de UCIP IFAD.

Grupul va contribui cu cel puțin 15% din valoarea bunurilor eligibile, exprimată în mijloace financiare (surse proprii sau împrumuturi).

Procurarea de materiale circulante, plata serviciilor legate de investiție, plata TVA, cheltuielile de transport, instalarea, asigurarea etc. se vor face de către beneficiar ca contribuția proprie.

În cazul în care valoarea investiției depășește valoarea grantului și a contribuției proprii, investițiile pot fi sprijinite suplimentar cu contribuții proprii și/sau prin finanțarea din linii de credit pentru IMM-uri. În acest caz, Beneficiarul va fi responsabil pentru asigurarea fondurilor suplimentare care depășesc suma grantului.

Descrierea procedurii de aplicare și calificare și a procedurii de selecție poate fi accesată AICI

Formularul cererii de finanțare, completată conform Anexei nr.1, se va depune la biroul UCIP IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303 sau trimisă electronic pe adresa de email: office@ucipifad.md, până la termenul limită de aplicare.

Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de e-mail: ghenadie.sandu@ucipifad.md sau la telefonul 069269261.

Descoperă mai multe activități și evenimente pentru tineri, urmărind canalul nostru de Telegram și pagina Youth.md!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous BOLD Fest – primul eveniment de Artă Digitală Imersivă, New Media Art și Creativitate
Next Webinar CICDE „Educația școlară în spiritul democrației participative”
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

seventeen + 18 =