Concurs de angajare expert/expertă în domeniul achiziții publice


job expert achiziții publice

Concurs de angajare expert/expertă în domeniul achizițiilor publice, în cadrul proiectului inițiat de Alianța INFONET și Asociația Cetățenilor cu Inițiativă (ACI), în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert. Acesta va presta servicii de instruire și consultanță în domeniul achizițiilor publice, transparenței și procedurilor de monitorizare la nivel local.

Despre proiectul implementat:

Alianța INFONET și Asociația Cetățenilor cu Inițiativă (ACI), în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert, implementează Proiectul „Împreună cu cetățenii pentru bună guvernare”. Proiectul este implementat  în 5 localități din Republica Moldova în perioada 1.11.2019 – 31.01.2021. Proiectul este cofinanțat de către Uniunea Europeană, Fundația Konrad Adenauer și Fundația Friedrich Ebert prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”.

Scopul general al proiectului este de a spori cultura politică a cetățenilor din mediul rural și de a promova buna guvernare prin APL responsabile și cetățeni activi, care modelează și îmbunătățesc împreună viața comunităților lor.

Proiectul își propune să dezvolte capacitățile Autorităților Administrației Publice Locale (AAPL) și a grupurilor de cetățeni în domeniul transparenței și integrității administrative, anticorupție, a procesului participativ de luare a deciziilor. Să creeze Coaliții Locale (CL) – structuri durabile ale cetățenilor cu inițiativă pentru participarea lor activă la procesele decizionale și la viața socială a comunității; să sensibilizeze opinia publică privind efectele corupției și importanța bunei guvernări.

Grupurile țintă:

 1. Membrii consiliilor locale din 5 localități: Leova, Căușeni, Peresecina (Orhei), Răzeni (Ialoveni), Izbiște (Criuleni).
 2. Membrii Coalițiilor Locale ale cetățenilor din cele 5 localități mai-sus menționate.

Descrierea sarcinii:

Obiectivul general al sarcinii este de a dezvolta capacitățile aleșilor locali și funcționarilor publici ai APL în domeniul transparenței achizițiilor publice, precum și de a capacita grupuri de cetățeni în monitorizării  proceselor de achiziții publice.

 • Obiectivele specifice:
 1. Elaborarea unui modul de instruire cu o durată de o zi în domeniul achizițiilor publice, transparenței și monitorizării proceselor de achiziții publice pentru aleșii locali, funcționarii publici și membri ai Coalițiilor Locale;
 2. Instruirea a 150 de persoane (training de o zi) – reprezentanți APL și ai grupurilor de cetățeni (Coaliții Locale). Câte 30 persoane în fiecare dintre cele 5 localități-țintă a proiectului în subiectele mai sus menționate;
 3. Oferirea de consultanță (câte 3 zile în fiecare localitate) aleșilor locali, funcționarilor publici și Coalițiilor Locale de cetățeni din cele 5 localități țintă. În total: 20 de zile de instruire și consultanță.
 4. De a elabora un modul de instruire pentru aleșii locali, funcționarii publici și cetățenii activi din Coalițiile Locale în domeniul achizițiilor publice, transparenței și monitorizării proceselor de achiziții publice;
 5. De a presta servicii de asistență pentru aleșii locali, funcționarii publici și cetățenii activi din cele 5 localități țintă în domeniul transparenței achizițiilor publice și monitorizării acestor procese.

Produsele livrate de expert/expertă la finele activității de consultanță:

 • Expertul/ experta va prezenta două rapoarte – unul pe activitatea de instruire și altul pe activitatea de consultanță;
 • Expertul/ experta va anexa la raport propunerile/ recomandările privind ajustarea actelor normative de funcționare și activitate a APL la normele de asigurare a politicilor de achiziții publice.

Profilul expertului/expertei:

 • Studii superioare;
 • Cunoașterea bună a limbii române este obligatorie;
 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională generală în domenii conexe cu tema sarcinii;
 • Cel puțin 3 ani de experiență de consultanță în domeniul APL, achizițiilor publice;
 • Buna cunoaștere a situației din Republica Moldova în domeniul achizițiilor publice din RM, anti-corupție, transparență administrativă, integritate;
 • Experiență în calitatea de trainer în achiziții publice, transparența APL și/sau implicarea cetățenilor în procese de monitorizare a politicilor publice locale constituie un avantaj.

Activitățile de instruire vor avea loc în perioada iunie-septembrie 2020. În localitățile: Leova, Căușeni, Peresecina (Orhei), Răzeni (Ialoveni), Izbiște (Criuleni) din Republica Moldova.

Dosarul de aplicare:

 • CV-ul care să detalieze capacitatea și experiența candidaților în îndeplinirea obiectivului termenilor de referință;
 • O propunere de curriculum/ agendă pentru desfășurarea sesiunii de instruire în domeniul achizițiilor publice și monitorizării;
 • Oferta financiară (pe zi de instruire și zi de consultanță).

Criterii de selecție:

 • Relevanța experienței candidaților și capacitatea acestora de a îndeplini obiectivul termenilor de referință – 30 de puncte;
 • Adecvarea propunerii de curriculum la cerințele din termenii de referință (abordarea tematică și creativitatea metodei) – 60 puncte;
 • Oferta financiară – 10 puncte.

Termen limită de expediere a dosarului:

Cei interesați vor transmite dosarul de aplicație până pe 12 aprilie 2020, la adresa de email office@infonet.md cu titlul  „Expert / expertă achiziții publice”.

Proiectul „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”. Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat.

Descoperă mai multe oportunități pentru tineri, alături de echipa youth.md!

Previous API este în căutarea unei companii specializate în elaborarea de producții video
Next Workshop „Banda Desenată: Între Artă și Business” cu Grajdeanu Mihai Ionuț
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *