APSCF contractează expert/trainer pentru acordarea serviciilor de instruire și asistență tehnică


Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de 62 de organizații neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea Transnistreană. APSCF acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei.

În perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2023, APSCF implementează proiectul „Societatea civilă pentru dreptul la educație pentru toți copiii din Moldova”, cu suportul financiar oferit de OXFAM Ibis.

Scopul proiectului:

De a contribui la realizarea ODD 4 – Asigurarea unei Educații de Calitate Incluzive și Echitabile pentru Copiii din Moldova.

Acest proiect își propune să ofere membrilor APSCF și grupului Educația pentru Toți (EFA) capacitatea și cunoștințele necesare pentru scopurile menționate mai sus. Unul dintre principalele rezultate ale proiectului este de a obține o mai mare incluziune și reprezentare a diferitelor grupuri vulnerabile afectate. În cadrul proiectului, APSCF și membrii grupului EFA vor avea oportunitatea de a contribui și de a învăța din cunoștințele și expertiza comună pentru construirea unui sistem educațional mai incluziv și de mai bună calitate. Prin această intervenție credem în contribuția la o schimbare sistemică reală în sectorul educațional. Acest lucru va fi posibil doar în strânsă colaborare cu Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Educației și Cercetării (MEC), autoritățile publice locale responsabile de educație și comunități.

Implicarea societății civile în planificarea, dialogul de politici și monitorizare este una primordială pentru asigurarea unor politici adecvate, a unor procese transparente de luare a deciziilor și de executare a bugetului public în educație. În cadrul proiectului, APSCF va fi abilitată să se implice mai activ în planificare, dialogul de politici și va avea capacități și expertiză mai bune pentru a monitoriza și a se implica în implementarea politicilor și în procesele bugetare.

Serviciile de instruire solicitate vin în ajutorul Organizațiilor Societății Civile (OSC), în special cele de la nivel local (care sunt mai aproape de beneficiari) întru consolidarea și diversificarea capacităților cât  și a rolului  în promovarea drepturilor copiilor vulnerabili la o educație de calitate.

Tematica serviciilor de instruire:

Scrierea și managementului proiectelor, inclusiv managementul adaptării.

Scopul serviciilor de instruire:

De a oferi cunoștințe, forma competențe și dezvolta aptitudini necesare beneficiarilor pentru a atrage resurse și implementa proiecte în domeniul educației incluzive.

Pe parcursul formării, beneficiarii își vor dezvolta abilitățile de elaborare și gestionarea eficientă a proiectelor menite să soluționeze problemele identificate în domeniul educației incluzive la nivel local și regional.

Rezultate scontate:

Participanții la training vor dobândi cel puțin următoarele:

 • Cunoștințe de planificare, implementare, monitorizare și evaluare a unui proiect;
 • Abilități de formulare a scopului, cadrului logic, teoriei schimbării, activităților și rezultatelor unui proiect;
 • Instrumente eficiente de gestionare a proiectelor;
 • Cunoștințe și abilități de formare și gestionare a echipei de lucru, monitorizarea și evaluarea indicatorilor;
 • Dezvoltarea abilităților de a elabora și implementa strategii de adaptare pentru asigurarea implementării cu succes a unui proiect.

Serviciile de instruire  și asistență tehnică vor include, pentru fiecare expert:

 1. Elaborarea unui plan/agendă de instruire pentru 3 zile (a câte 4 ore astronomice per zi) în format On-line
 2. Facilitarea instruirii în format online.
 3. Elaborarea unui formular de feedback cu privire la evaluarea Instruirii, solicitările pentru servicii de mentorat etc.
 4. Facilitarea unei ședințe pre-mentorat pentru a stabili un grafic de lucru cu beneficiarii ce vor solicita mentorat pe temele indicate (format on-line, durata 30-40 min)
 5. Organizarea conform planului de mentorat a ședințelor de mentorat individuale ( durata unei ședințe și frecvența va fi stabilită ulterior cu fiecare beneficiar în parte)
 6. Întocmirea unui raport de mentorat[1]/coaching per beneficiar. Raportul nu va depăși 5-7 pagini (Times New Roman 12, line spacing 1).

Metodologia programului de instruire

Programul de instruire este fundamentat pe 4 componente de bază pentru a asigura îndeplinirea scopului:

➢ componenta informațional-teoretică

➢ componenta aplicativ-practică

➢ componenta evaluare cunoștințe însușite

➢ componenta evaluare serviciu de instruire

Detalii despre livrarea serviciilor de instruire/mentorat[2]

Prestarea serviciilor urmează a fi realizată în perioada mai – iulie 2022

Calificare și experiență

Expertul trebuie să dea dovadă de:

 • Experiență în elaborarea și furnizarea de training-uri și workshop-uri în domeniul management proiecte și/sau subiecte conexe, inclusiv în format online (Zoom); Capacitatea și experiența de a aplica principii și valori educaționale non-formale;
 • Experiență în elaborarea ghidurilor și metodologiilor de instruire;
 • Cunoașterea cadrului legal în domeniul educației și a situației sistemului educațional din țară, în special ce ține de educația incluzivă;
 • Experiență în managementul proiectelor de consultanță, inclusiv în elaborarea planurilor de dezvoltare și consolidarea capacităților de management a entităților publice și private pentru transformare organizațională și dezvoltare economică;
 • Abilități excelente de comunicare;
 • Experiență în comunicare cu autoritățile publice centrale și locale, cu organizațiile societății civile și cu partenerii de dezvoltare reprezintă un avantaj;
 • Bună înțelegere a funcționării autorităților regionale și locale, a principiilor subsidiarității și guvernanței pe mai multe niveluri;
 • Respectarea termenelor limită;
 • Cunoașterea limbilor de instruire: Română (excelent) /Rusă (foarte bine)

Condiții de depunere a dosarului

 • CV-ul și scrisoarea de intenție cu indicarea ofertei financiare (suma NET*/ zi de consultanță în USD);
 • Documente și link-uri ce confirmă experiența candidatului.

*suma NET este acea sumă pe care o primește consultantul în contul său bancar și nu conține nici o taxă sau impozit. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către APSCF în conformitate cu legislația în vigoare.

APSCF va calcula costul final al ofertei financiare (valoarea ofertei) aplicând toate taxele și impozitele conform legislației în vigoare la data limită a concursului asupra ofertei NET recepționată.

Termen limită pentru depunerea dosarelor – 29 mai 2022, ora 23:59.

Dosarele vor fi trimise prin e-mail la adresa office@aliantacf.md cu indicare la tema mesajului “Ofertă servicii instruire_ Management proiecte_ Educatie Incluziva”.

Vor fi considerate pentru evaluare doar dosarele complete depuse în termenul stabilit.

APSCF își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a negocia oferta financiară propusă, de a anula, prelungi sau relansa concursul.

[1] Serviciile de mentorat vor fi contractate separat în dependența de nivelul solicitărilor din partea beneficiarilor.

[2] Termenele limită vor fi concretizate și definitivate la semnarea Contractului de prestări servicii.

Descoperă mai multe activități și evenimente pentru tineri, urmărind canalul nostru de Telegram și pagina Youth.md.

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Seminar de construire a parteneriatelor pentru lucrătorii de tineret ai municipalităților locale, Tallinn, 17-19 august
Next Înscrie-te la programul de dezvoltare al ONG-urilor „reSTART”
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

15 − 8 =