A.O. Keystone Moldova anunță concurs de angajare pentru postul de asistent personal


Ce este un Asistent personal?

Un Asistent personal este persoana fizică care oferă asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi, la domiciliul acestora, în scopul favorizării independenței şi incluziunii lor în societate.

Activitatea unui asistent personal se desfășoară în or.Chișinău, în baza unui contract prestări servicii, încheiat cu A.O. Keystone Moldova. Această organizație asigură formarea inițială și continuă a asistenților personali, are obligația monitorizării și supervizării profesionale a acestora.

Cine poate fi angajat în calitate de asistent personal?

Poate fi angajată în funcția de asistent personal orice persoană, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • are vârsta minimă de 18 ani;
 • nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupației de asistent personal;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • starea de sănătate corespunde cerințelor funcției ocupate.

Ce servicii prestează asistentul personal?

 • servicii de îngrijire personală (igienă personală);
 • servicii de asigurarea a mobilității (deplasare în cadrul locuinţei şi în afara acesteia, ridicare şi aşezare, transfer, manipularea fotoliului rulant);
 • sarcini menajere de bază (procurarea alimentelor şi produselor, prepararea și administrarea hranei, spălarea și călcarea rufelor, curăţenie/menaj prin casă, achitarea facturilor);
 • facilitarea participării persoanei cu dizabilităţi la viața comunității prin incluziunea socială şi a educaţiei permanente (suport pentru deplasare în exterior şi comunicarea cu ceilalţi, acces la serviciile comunitare, recreere, viaţa culturală şi asociativă, educaţie şi activitate de muncă);
 • supraveghere şi îndrumare prin oferirea ajutorului pentru a se orienta în timp şi spaţiu, a-şi asigura propria securitate, a-şi dirija comportamentul său în relaţiile cu ceilalţi.

Cum aplicați la poziția de Asistent personal?

 • Persoanele interesate trebuie să depună/prezinte CV-ul (vezi modelul)
 • CV-ul va fi expediat la adresa de e-mail  khsima@keystonehumanservices.org  (cu mențiunea „Asistent personal”) sau la adresa or.Chșinău, str. Sf.Gheorghe, 20, oficiul Keystone Moldova.
 • Termen-limită de prezentare a dosarelor: 15 februarie 2020, ora 17.00.

Despre Keystone Moldova

Keystone Moldova contribuie la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, copiilor cu nevoi educaționale speciale și celor în situații de risc. În acest scop, organizația susține:

 • Dezinstituționalizarea și incluziunea acestor grupuri în serviciile comunitare de bază
 • Dezvoltarea serviciilor sociale alternative comunitare, precum:
 1. Servicii de sprijin familial
 2. Asistență parentală profesionistă
 3. Echipă Mobilă
 4. Plasament familial pentru adulți
 5. Respiro
 6. Locuință protejată
 7. Casă comunitară
 • Dezvoltarea cadrului legal pentru asigurarea durabilității reformei în domeniul sistemului de îngrijire și asistență socială a persoanelor cu dizabilități

activități de prevenire și combatere a discriminării grupurilor în cauză. Află mai mult despre ei.

Pentru informații suplimentare, vei fi rugat să iei legătura cu:

 • Marcela Dilion-Strechie, manager de proiect, Keystone Moldova, tel: +373 68680447
 • Doina Cuțulab, tel. 022 929411, +373 68208202.

Alte oportunităţi și evenimente pentru tineri, găsești pe pagina noastră în categoria Educational.

Previous "Descoperă-te pe tine”- un nou eveniment marca Cariera Mea & Artico
Next Beneficiază de un grant pentru a rezolva una dintre probleme la nivel local
Daniela Panico
About the author

Daniela Panico

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *