Job// Asociația Promo-LEX angajează avocat/ă

Promo-LEX, job, angajare, avocați,

Foto simbol: assets-blog.fundera.com

Asociația Promo-LEX angajează avocat/ă. Angajarea se efectuează în cadrul Programului Drepturile Omului al Asociației. În cadrul Programului sunt implementate proiecte și activități scopul general al cărora este promovarea și apărarea drepturilor omului în Republica Moldova.

Persoana angajată va avea următoarele atribuții și responsabilități:

 • va oferi consultații juridice primare beneficiarilor Asociației;
 • va elabora cereri, demersuri, note informative pe marginea cazurilor gestionate;
 • va colecta probe pe marginea cazurilor gestionate;
 • va stabili potențialul strategic al cazurilor;
 • va analiza jurisprudența relevantă (națională și internațională);
 • va elabora strategii de litigare și comunicare pentru cauzele gestionate;
 • va reprezenta cazurile în instanțe de judecată la nivel național și internațional (CtEDO/ONU);
 • va monitoriza implementarea hotărârilor/deciziilor pe marginea cazurilor gestionate;
 • va efectua deplasări pe întreg teritoriu al RM în vederea planificării și organizării activității de litigare;
 • va participa în cadrul evenimentelor publice relevante din cadrul programului;
 • va elabora rapoarte periodice pe marginea activității realizate.

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI

Studii & Expertiză:

 • Studii superioare universitare de licență în profilul jurisprudență, specialitatea drept;
 • Licență de avocat/ă;
 • Instruire formală și/sau nonformală în domeniul drepturilor omului, mecanismelor naționale și internaționale de apărare a drepturilor omului, litigare strategică etc.;
 • Buna cunoaștere a domeniului drepturilor omului (noțiuni și concepte de bază, standarde naționale și internaționale în domeniu, mecanisme și instrumente de apărare și promovare a drepturilor omului etc.);
 • Expertiză în domeniile: violență în bază de gen (în special, violență domestică, violență sexuală), tortură și rele tratamente inumane și degradante (noțiuni și concepte de bază, cadru legal național, standarde internaționale în domeniu, situația în domeniu la nivel național, etc.) – va constitui avantaj;

Experiență:

 • Experiență relevantă de lucru în domeniul juridic, drepturile omului sau alte domenii relevante;
 • Experiență demonstrată de reprezentare în instanțe de judecată, litigare;
 • Experiență relevantă de lucru sau colaborare cu organizațiile neguvernamentale naționale sau internaționale – avantaj.

Competențe & Abilități:

 • Abilități de analiză și sinteză;
 • Abilități de scriere tehnică;
 • Cunoașterea limbii Române (fluent), Ruse (nivel mediu/avansat)
 • Cunoașterea limbii Engleze  – avantaj;
 • Abilități de utilizare a echipamentului de birou: computer, copiator, fax, etc.
 • Posedarea la nivel avansat a MS Office şi internet;
 • Abilități excelente de interacțiune şi comunicare;
 • Abilități de lucru în echipă și individual;
 • Responsabilitate și punctualitate;

Cerințe & condiții specifice.

 • O bună înțelegere a specificului activității în cadrul unei organizații neguvernamentale;
 • Respectarea valorilor și principiilor universale ale drepturilor omului;
 • Neafiliere politică și non-partizanat politic (condiție obligatorie);
 • Integritate și discreție profesională;
 • Persoană dinamică și cu inițiativă;
 • Flexibilitate, mobilitate, activism.

Program de lucru: parțial.

Data estimată a angajării: imediat.

Perioada de angajare: 12 luni cu posibilitatea prelungirii contractului.

Dosarul candidaților trebuie să conțină:

 • Curriculum Vitae actualizat, cu indicarea studiilor, expertizei și experienței relevante;
 • Oferta financiară (onorariu per oră de lucru/brut).

Dosarul de Aplicare trebuie expediat prin email la adresa angajare@promolex.md  cu mențiunea “Pentru poziția de Avocat/ă”, până pe 5 iunie 2018, ora locală 18.00.

Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societății Civile. Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. 

Facebook Comments
comments powered by HyperComments
Previous Ateliere, expoziții, jocuri interactive - toate, la Târgul ONG-urilor 2018
Next Open-air cinema! Ia-ți prietenii și vino în parcul Valea Trandafirilor să priviți filme în aer liber