Posts in tag

training pentru profesori


Training

Participă la un training adresat profesorilor din învățământul profesional tehnic şi dezvoltă competențele antreprenoriale și spiritul de inițiativă la disciplinele generale! În cadrul acestui training, participanţii: se vor familiariza cu conceptul și structura Cadrului de competențe antreprenoriale „EntreComp”;vor discuta și analiza definiția și elementele constitutive ale competenței antreprenoriale și spiritului de inițiativă, în baza EntreComp;vor …

Pe 5 și 12 mai, la Tohateen HUB, va avea loc un training petru profesorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Aceștia vor învăța cum să utilizeze tehnologiile informaționale în procesul didactic.  Profesorii vor afla cum pot să utilizeze internetul pentru a se pregăti pentru ore, cum să acceseze materiale didactice și cursuri online gratuite, care …