Posts in tag

specialist comunicare


Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) anunță concurs de selectare a unui specialist/specialiste în comunicare. CNPAC este organizație nonguvernamentală care promovează dreptul copiilor la protecție de orice formă de violență. Activitățile noastre sunt orientate spre informarea, sensibilizarea și motivarea societății în vederea stopării oricărei forme de violență față de copii. Specialistul …

Comisia Electorală Centrală anunță concurs de selectare a unui/unei specialist/ă principal/ă al/a Direcţiei comunicare, relaţii publice şi mass-media Sarcini de bază: Elaborarea metodologiei în vederea monitorizării mass-media privind reflectarea activităţii Comisiei Electorale Centrale; Monitorizarea presei şi a opiniei publice pentru asigurarea cunoaşterii atitudinii publicului privind activitatea desfăşurată şi iniţiativele lansate de Comisia Electorală Centrală; Asigurarea …

În cadrul proiectelor implementate de Keystone Moldova sunt preconizate un șir de activități media care țin de asigurarea vizibilității activităților proiectelor, dar și sensibilizarea societății cu privire la persoanele cu dizabilități și drepturile lor: imprimarea materialelor informative, dezvoltarea strategiilor de comunicare, elaborarea și publicarea materialelor informaționale, diseminarea practicilor pozitive, activități de advocacy etc. În acest …

Echipa Hai Moldova recrutează specialist în comunicare. Hai Moldova este o echipă tânără, ce-și propune să lucreze la schimbarea ecologică a țării noastre. Dacă ai și tu așa viziune, și ești un bun profesionist, fă parte din echipă. Persoana responsabilă de comunicare se va ocupa de: actualizarea site-ului haimoldova.md; gestionarea rețelelor de socializare; implementarea și …

Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct anunță concurs de selectare a unui specialist/unei specialiste în Comunicare și Relații Publice. Cerinţe obligatorii față de candidat: studii superioare de profil (jurnalism, comunicare); minimum 3 ani de experiență în domeniu relațiilor publice; experiență în gestionarea paginilor web și rețelelor sociale; abilităţi avansate de comunicare şi spirit …

Ești în căutarea unui post de muncă? Solidarity Fund PL este în căutarea unui specialist comunicare, care va fi  responsabil de coordonarea eficientă a tuturor activităților de comunicare și relații publice în vederea atingerii obiectivelor organizaționale. Responsabilități specifice: redactează materiale informative și de comunicare; împreună cu managerii de proiect asigură implementarea activităților de proiecte, din …