Posts in tag

jurist


ELSA Republic of Moldova deschide căile către experiență și oferă studenților facultăților de drept existente în RM posibilitatea de a vedea din spatele cortinei activitatea unui magistrat, procuror, avocat, polițist sau funcționar public. Dacă ești interesat de această oportunitate, atunci completează formularul până pe 11 iulie și vino la interviu în perioada de 13-14 iulie. Perioada …

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale angajează un jurist în calitate de consultant principal în cadrul Direcției politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriat social. Scopul general al funcţiei: elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative în domeniul parteneriatului social, precum și prezentarea propunerilor de perfecționare a legislației în vigoare în domeniul dat. Sarciniile de bază: …

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor angajează un specialist principal în cadrul Direcţiei juridice. Scopul general al funcţiei: Controlul asupra respectării actelor legislative și normative ce conțin norme în domeniul de activitate a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, precum și în instituțiile subordonate acesteia. Sarcinile de bază: – Asigurarea activităților de protecție și prevenire a riscurilor profesionale …

Asociația Obștească EcoContact angajează un jurist full-time, pe o perioadă determinată de timp (3 luni), cu posibilitatea prelungirii colaborării.  Câteva dintre responsabilitățile generale ale postului: Asistența în formularea și modificarea documentelor juridice / proiecte de legi, regulamente și documente de politici privind problemele de mediu și de dezvoltare durabilă; Contribuția la elaborarea și modificarea politicilor …

Fundația de Binefacere „Caritas Moldova” caută o persoană penru funcția temporară de jurist/asistent al directorului. Responsabilități: Coordonează apelurile telefonice (primirea și transferarea apelurilor), primește și expediază faxuri legate de activitatea administrativă curentă, oferă la solicitare informații despre misiunea și activitățile ”Caritas Moldova”; Ține evidența registrului de corespondență (intrări/ieșiri), întreține corespondența cu toți partenerii Caritas Moldova …