GAL-urile pot participa la apelul de propuneri în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER


dezvoltare rurală finanțare proiecte

Grupurile de Acțiune Locală din Republica Moldova pot beneficia de finanțare pentru proiecte locale, în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER 2020.

Fondul de Dezvoltare Rurală LEADER-UE este un instrument implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în partenerial cu Rețeaua Națională LEADER în Republica Moldova.

În anul 2020 este implementată în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, finanțat de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, cofinanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Polish aid. Misiunea Fondului este de a consolida dezvoltarea locală în Republica Moldova, prin cofinanțarea proiectelor de dezvoltare, implementate de partenerii locali.

Ediția 2020  are scopul să contribuie la dezvoltarea zonelor rurale prin implementarea și consolidarea abordării LEADER.

Bugetul total al apelului de propuneri FDR LEADER-UE 2020 – este de 15.466.000,00MDL.

Entitățile eligibile să participe la apelul de propuneri:

Sunt eligibile să participe Grupurile de Acțiune Locală din Republica Moldova care corespund principiilor de bază ale abordării LEADER și dispun deStrategia de Dezvoltare Locală, aprobată de Adunarea Generală (Consiliul) GAL.

Documentația apelului de proiecte:

Regulile de participare Fondul de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020 

Aplicația completă trebuie expediată doar prin e-mail la adresa spf@solidarityfund.md, și va include:

  1. Formularul cererii de aplicare semnată (în format doc și în formă scanată) conform Anexa 1 – Modelul formularului de cerere;
  2. Bugetul pentru implementarea activităților GAL în anul 2020 conform Anexa 2 – Modelul bugetului;
  3. Acordul de Parteneriat Teritorial al GAL semnat;
  4. Procesele verbale de selectare și aprobare a organelor GAL, inclusiv organului responsabil a GAL; 
  5. Strategia de Dezvoltare Locală (Planul Strategic de Acțiune) GAL;
  6. Procesul verbal de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Locală (Planului Strategic de Acțiune) GAL;
  7. Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrare, în cadrul căreia a fost aprobată participarea la apelul de propuneri FDR LEADER-UE 2020 și au fost selectate prioritățile de finanțare în anul 2020;
  8. Raportul de activitate a GAL pentru anul 2019 și procesul verbal de aprobare a raportului;
  9. Raportul/procesul verbal a Comisiei de cenzori (comitetului de audit) pentru verificarea activităților din anul 2019 și procesul verbal de aprobare a  raportul/procesul verbal a Comisiei de cenzori (se prezintă după caz);
  10. Situația financiară simplificată a GAL pentru anul 2019 Anexa 3 – Modelul raport financiar simplificat.

Notă: Nu este necesară prezentarea documentelor pe suport hârtie.

Documente privind evaluarea dosarelor, depuse în cadrul FDR LEADER-UE 2020:
– Evaluarea formală
– Evaluarea conținutului

Termen limită de înscriere: 30 martie 2020, ora 17:00.
Persoana de contact: Radu Tucan, tel: 068232621, e-mail: radu.tucan@solidarityfund.md

Fiecare aplicant va recepționa un e-mail de confirmare a depunerii aplicației și un cod de înregistrare pentru aplicația depusă.

Sesiunile de informare privind Fondul de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020: Pe data de 3 martie 2020 la Cahul, 4 martie 2020 la Comrat, 5 martie 2020 la Bălți și 6 martie 2020 la Chișinău.

Pentru înregistrarea la sesiunile de informare, vă rugăm să vă înregistrați până joi, 27 februarie 2020, online aici sau puteți să ne contactați  la tel — 068232621 sau e-mail: radu.tucan@solidarityfund.md. GAL-ul poate fi reprezentat la sesiunea de informare de maxim trei persoane (recomandabil, persoanele care vor fi implicate în pregătirea aplicației de participare).

Descoperă mai multe oportunități, urmărind youth.md!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Job // O companie de transport și logistică angajează contabil
Next Federația Mondială a Savanților anunță concurs pentru burse de excelență
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

12 + five =