Program de granturi pentru mobilizarea grupurilor vulnerabile


Program de granturi

Programul comun ONU „Consolidarea drepturilor omului pe ambele maluri ale Nistrului” anunță colectarea propunerilor de proiect în cadrul unui program de granturi pentru mobilizarea grupurilor vulnerabile pe malul stâng al râului Nistru.

Programul comun al ONU:

Programul „Consolidarea drepturilor omului pe ambele maluri ale Nistrului” este realizat de reprezentanța ONU în Republica Moldova, cu sprijinul financiar al Suediei, în parteneriat cu organizații ale societății civile, factorii de decizie și profesioniștii de pe ambele maluri ale râului Nistru. Programul intenționează să promoveze angajamentul față de reformele orientate către respectarea drepturilor omului în general și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, copiilor, romilor, persoanelor care trăiesc cu HIV sau care au suferit din cauza HIV, drepturilor deținuților și persoanelor aflate în custodia statului, femeilor și copiilor vulnerabili și drepturilor consumatorilor de droguri în particular, promovând stabilirea cooperării bilaterale, schimbul de cunoștințe și dezvoltarea, bazate pe metode moderne de lucru, existente pe ambele maluri ale râului Nistru.

Pentru a atinge acest scop, Programul comun al ONU “Consolidarea drepturilor omului pe ambele maluri ale Nistrului” lansează programul de granturi mici, deschis organizațiilor societății civile, înregistrate pe malul drept al râului Nistru sau pe ambele maluri. Durata de implementare a proiectelor, finanțate în cadrul acestui concurs de granturi, nu va depăși 12 luni.

În cadrul acestui concurs de propuneri de proiecte vor fi selectate proiecte cu valoare de până la 5000 dolari SUA. Această sumă poate fi mărită cu maxim 2000 dolari SUA în cazul în care propunerea va conține activități de schimb de cunoștințe/experiență/vizite de studiu pentru reprezentanții organizațiilor/grupurilor de inițiativă în curs de dezvoltare de pe ambele maluri ale râului Nistru.

Proiectele trebuie să corespundă celor 7 criterii minime, descrise detaliat în Ghidul pentru solicitanții de granturi. În ghid sunt specificate regulile și procedurile, care determină procesul de depunere a propunerilor, selectare și implementare a proiectelor.

Pachetul propunerii de proiect va conține:

  • Formularul propunerii* (care va include bugetul solicitat și programul de implementare a proiectului), se îndeplinește în limba rusă, română sau engleză. Formularele îndeplinite de mână nu vor fi acceptate;
  • Copia certificatului de înregistrare, care confirmă că solicitantul este persoană juridică înregistrată pe malul drept al râului Nistru. În cazul unui consorțiu, pe malul drept trebuie înregistrat cel puțin unul dintre membrii acestuia;
  • Copia acordului de parteneriat, semnat de toate părțile interesate, cu specificarea rolurilor fiecărui partener în procesul de realizare a grantului;
  • CV-urile managerului de proiect și ale membrilor echipei, implicați în procesul de realizare a proiectului (în format unic pentru întreaga echipă);
  • Dacă va fi posibil, un rezumat succint al activității organizației, care depune propunerea;
  • Alte acte care se referă la dosar, necesare pentru a spori nivelul de încredere față de solicitant din partea ONU și pentru a suplini fundamentarea proiectului.

*Formularul propunerii și Ghidul solicitanților de granturi pot fi găsite pe pagina web a PNUD Moldova https://sc.undp.md/tnddetails2/2068/. Aceste acte pot fi obținute printr-o adresare către Liliana Samburschii la: liliana.samburschii@undp.org.   

Termenul limită pentru depunerea propunerilor:

Pachetul de acte urmează a fi expediat la următoarea adresă electronică: liliana.samburschii@undp.org. Titlul mesajului „Mobilizarea comunității pentru respectarea drepturilor omului”. Setul de acte va fi expediat până pe 07 august 2020, 23.59 (ora locală).

Propunerile, expediate prin fax, nu vor fi examinate. Propunerile incomplete nu vor fi examinate. Propunerile, expediate prin poșta electronică, nu vor depăși 5 MB.

Anexele mai mari de 5 MB vor fi separate în câteva mail-uri. Fiecare subiect al mail-ului trebuie să specifice „partea x din y” împreună cu titlul „Mobilizarea comunității pentru respectarea drepturilor omului” și denumirii actelor de tender. Recepționarea acestor propuneri în format electronic va fi confirmată printr-un răspuns de la liliana.samburschii@undp.org. Propunerile recepționate după termenul limită vor fi refuzate.

Pentru informații suplimentare despre procesul de depunere a propunerilor luați legătura cu Liliana Samburschii la liliana.samburschii@undp.org.

Descoperă mai multe oportunități pentru tineri, alături de echipa youth.md!

Previous Noi oportunități de dezvoltare lansate de Artcor: Hackathon-ul „E-Hack Digital Marketing”
Next [Interviu] Cunoaște-o pe Cătălina Castravet, persoana din spatele blog-ului Sweet and Savory Meals
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *