Job// Şef de Serviciu a Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare

oportunităţi pentru tineri, job, şef serviciu

Foto-simbol: Dreamstime

Agenția Națională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare este în căutarea unui şef de serviciu (Serviciul Managementului Documentelor). 

Scopul general al funcţiei: Gestionarea documentelor și asigurarea circuitului lor.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea și asigurarea proiectelor de instrucțiuni/regulamente în vederea asigurării unui management eficient al documentelor;
 2. Asigurarea înregistrării, evidenței și examinării calitative și în termen a documentelor și petițiilor;
 3. Organizarea procesului de optimizare a circuitului documentar, de înregistrare, expediere, arhivare, evidenţă şi păstrare a documentelor, asigurarea controlului executării documentelor în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în autorităţile publice centrale şi alte documente normativ-metodice interne;
 4. Elaborarea rapoartelor/notelor informative semestriale și anuale privind managementul intern al documentelor.

Condiţiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. cunoaște limba română;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
 5. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 1. studii superioare sau superioare în proces de finalizare;
 2. cunoaşterea structurii sistemului educaţional din Republica Moldova;
 3. cunoaşterea cadrului normativ general şi în domeniu, strategiile şi politicile educaţionale din R. Moldova și UE;
 4. cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleză, franceză sau germană) va constitui un avantaj;
 5. posedarea abilităților de utilizare a tehnologiilor informaționale (hardware și software) aferente realizării responsabilităților funcționale.

Documente ce urmează a fi prezentate (pentru concurs):

 1. Copia buletinului de identitate;
 2. Copiile diplomelor de studii;
 3. Curriculum Vitae;
 4. Scrisoare de motivare (maximum o pagină).

Modalitatea de depunere a dosarului de concurs: prin email sau personal, la adresa: info@anacip.md

Mai multe detalii:
E-mail: info@anacip.md  / Telefon: 079052021, Stînca Nadejda.

Previous Vrei să cunoşti mai multe despre integrarea europeană? Participă la Şcoala de vară organizată de IPRE
Next Doreşti să îţi deschizi propria afacere? Înscrie-te la Programul Erasmus pentru Tinerii Antreprenori
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *