Job// Şef de Serviciu a Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare

oportunităţi pentru tineri, job, şef serviciu

Foto-simbol: Dreamstime

Agenția Națională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare este în căutarea unui şef de serviciu (Serviciul Managementului Documentelor). 

Scopul general al funcţiei: Gestionarea documentelor și asigurarea circuitului lor.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea și asigurarea proiectelor de instrucțiuni/regulamente în vederea asigurării unui management eficient al documentelor;
 2. Asigurarea înregistrării, evidenței și examinării calitative și în termen a documentelor și petițiilor;
 3. Organizarea procesului de optimizare a circuitului documentar, de înregistrare, expediere, arhivare, evidenţă şi păstrare a documentelor, asigurarea controlului executării documentelor în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în autorităţile publice centrale şi alte documente normativ-metodice interne;
 4. Elaborarea rapoartelor/notelor informative semestriale și anuale privind managementul intern al documentelor.

Condiţiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. cunoaște limba română;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
 5. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 1. studii superioare sau superioare în proces de finalizare;
 2. cunoaşterea structurii sistemului educaţional din Republica Moldova;
 3. cunoaşterea cadrului normativ general şi în domeniu, strategiile şi politicile educaţionale din R. Moldova și UE;
 4. cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleză, franceză sau germană) va constitui un avantaj;
 5. posedarea abilităților de utilizare a tehnologiilor informaționale (hardware și software) aferente realizării responsabilităților funcționale.

Documente ce urmează a fi prezentate (pentru concurs):

 1. Copia buletinului de identitate;
 2. Copiile diplomelor de studii;
 3. Curriculum Vitae;
 4. Scrisoare de motivare (maximum o pagină).

Modalitatea de depunere a dosarului de concurs: prin email sau personal, la adresa: info@anacip.md

Mai multe detalii:
E-mail: info@anacip.md  / Telefon: 079052021, Stînca Nadejda.

Facebook Comments
comments powered by HyperComments
Previous Vrei să cunoşti mai multe despre integrarea europeană? Participă la Şcoala de vară organizată de IPRE
Next Doreşti să îţi deschizi propria afacere? Înscrie-te la Programul Erasmus pentru Tinerii Antreprenori