Job // Promo-LEX angajează: consilier/ă juridic/ă și avocat/ă


Job // Asociația Promo-LEX anunță concurs pentru 2 posturi: consilier/ă juridic/ă și/sau avocat/avocată. Angajarea/contractarea se efectuează în cadrul Programului Drepturile Omului al Asociației. În cadrul Programului sunt implementate proiecte și activități scopul general al cărora este apărarea și promovarea drepturilor omului în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană.

Scopul funcțiilor:

Titularii posturilor vor presta servicii de consiliere juridică/reprezentare în instanțe naționale și internaționale, monitorizare, cercetare și analiză, elaborare de rapoarte/note informative și analitice, advocacy etc. în domeniul drepturilor omului.

Domenii prioritare: tortura și pedepsele sau tratamentele inumane sau degradante; condițiile de detenție și asistența medicală în penitenciare; drepturile persoanelor deținute, inclusiv în contextul pandemiei de COVID-19; libertatea și siguranța persoanei; drepturile și libertățile fundamentale ale omului în regiunea Transnistreană.

Asociația Promo-LEX oferă:

 • lucru interesant și dinamic într-o echipă profesionistă cu experiență vastă și renume în domeniul apărării și promovării drepturilor omului;
 • oportunități de dezvoltare profesională;
 • salariu, inclusiv pachet social deplin / onorariu motivant, care depinde de expertiza și experiența candidaților;
 • contract pe termen lung;
 • condiții de munca foarte bune.

Locul de muncă: mun. Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX).

Relațiile ierarhice în cadrul Asociației: Se subordonează Directorului de Program

Atribuții și responsabilități:

Titularii posturilor

 • Vor oferi consultații juridice beneficiarilor Asociației pe probleme de drepturi ale omului;
 • Vor elabora cereri, demersuri, note informative pe marginea cauzelor gestionate;
 • Vor colecta probe și vor stabili potențialul strategic al cauzelor gestionate;
 • Vor analiza jurisprudența națională și internațională relevantă pe cauzele gestionate și în domeniile prioritare ale Asociației;
 • Vor elabora strategii de litigare pe cauzele gestionate;
 • Vor reprezenta beneficiarii Asociației în instanțe de judecată la nivel național și internațional (CtEDO) – relevant pentru funcția de avocat/ă;
 • Vor monitoriza implementarea hotărârilor/deciziilor pe marginea cauzelor gestionate;
 • Vor colecta și analiza date și informații cu privire la domeniile prioritare ale Asociației;
 • Vor monitoriza situația în domeniile prioritare ale Asociației;
 • Vor monitoriza și analiza evoluțiile legislative și de politici publice în domeniile prioritare ale Asociației;
 • Vor contribui la elaborarea notelor analitice, rapoartelor de monitorizare, studiilor tematice etc., în domeniile prioritare ale Asociației;
 • Vor contribui la elaborarea rapoartelor de alternativă către Comitetele ONU și Mecanismele CoE pe domeniile prioritare ale Asociației;
 • Vor participa la activități de lobby și advocacy, la nivel național și internațional, pe domeniile prioritare ale Asociației;
 • Vor contribui la planificarea și realizarea activităților de comunicare, a campaniilor de informare și sensibilizare și a activităților de instruire în domeniile prioritare ale Asociației;
 • După caz, vor efectua deplasări, inclusiv internaționale, în vederea realizării activității;
 • Vor participa la evenimentele publice ale Asociației, precum și altele, în domeniile prioritare ale Asociației;
 • Alte atribuții relevante.

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI/TE

Studii & Expertiză:

 • Studii universitare de licență (profilul jurisprudență, specialitatea drept);
 • Pentru postul de avocat/ă – licență;
 • Instruire formală și/sau nonformală în domeniul drepturilor omului, a mecanismelor naționale și internaționale de apărare a drepturilor omului etc.;
 • Buna înțelegere și cunoaștere a domeniului drepturilor omului;
 • Buna cunoaștere a domeniilor prioritare ale Asociației – avantaj;
 • Buna cunoaștere a standardelor și mecanismelor naționale și internaționale (ONU, CoE, UE) de apărare a drepturilor omului, – avantaj;

Experiență:

 • Experiență relevantă e lucru în calitate de consilier/ă juridic/ă sau avocat/ă;
 • Experiență relevantă de lucru în domeniul drepturilor omului, inclusiv pe domeniile prioritare ale Asociației sau alte domenii relevante – avantaj;
 • Experiență demonstrată în realizarea activităților de litigare, analiză, cercetare, monitorizare, raportare etc – avantaj.;
 • Experiență relevantă de lucru sau colaborare cu organizațiile neguvernamentale naționale sau internaționale – avantaj;

Abilități:

 • Abilități analitice bune;
 • Abilități de comunicare scrisa și vorbită bune;
 • Abilitați de vorbire în public bune – avantaj;
 • Cunoașterea limbii române (fluent) – obligatoriu;
 • Cunoașterea limbilor rusă și engleză – avantaj;
 • Abilități de utilizare a computerului, posedarea MS Office, Windows şi Internet;
 • Abilități de lucru în echipă și individual;

Cerințe & condiții specifice;

 • Aderarea la și respectarea valorilor și principiilor universale ale drepturilor omului;
 • Spirit civic și de inițiativă;
 • Neafiliere politică și non-partizanat politic (condiție obligatorie);
 • Integritate și discreție profesională;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • O bună înțelegere a specificului activității în cadrul unei organizații neguvernamentale;
 • Persoană dinamică; flexibilitate și mobilitate.

Program de lucru:

 • Pentru funcția de consilier/ă juridică/ – program deplin;
 • Pentru funcția de avocat/ă – program deplin sau parțial, în dependență de disponibilitatea candidatului/candidatei.

Data estimată a contractării: imediat sau în dependență de disponibilitatea candidatului/candidatei.

Perioada de contractare: februarie – decembrie 2022, cu posibilitatea prelungirii contractului.

Dosarul de aplicare

Candidații vor prezenta Dosarul de Aplicare care va conține următoarele documente:

 • Scrisoare de intenție. Scrisoarea de intenție va include următoarele: postul la care se aplică (consilier/ă sau avocat/ă);  descrierea succintă a studiilor și expertizei relevante a candidatului/candidatei; descrierea experienței relevante a candidatului/candidatei, cu indicarea exemplelor concrete (publicații, cauze litigate etc. – în cazul în care există); motivația candidatului/candidatei de a ocupa postul dat; și data sau perioada din care candidatul/candidata este disponibil/ă să înceapă lucrul;
 • Curriculum Vitae actualizat;
 • Oferta financiară (salariu/onorariu net pentru program deplin sau parțial, în USD);
 • 2-3 referințe de la actuali sau foști angajatori/clienți etc., care pot confirma competențele și expertiza candidatului/candidatei (cu indicarea denumirii organizației/instituției, a numelui, funcției și datelor de contact (tel, e-mail) ale persoanelor de referință);

Dosarul de Aplicare trebuie expediat prin email la adresa angajare@promolex.md cu mențiunea “Pentru funcția de Consilier/ă juridic/ă sau Avocat/ă”.

Data limita pentru depunerea dosarelor candidaților: 3 februarie 2022, ora locală 18.00.

Vor fi evaluate doar dosarele complete.

Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele și condițiile stipulate mai sus. Cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor preselectate.

Vor fi contactate doar persoanele preselectate pentru interviu.

*Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii și își rezervă dreptul de a invita candidații preselectați la interviu înainte de expirarea termenului de depunere a dosarelor de aplicare.

Descoperă mai multe activități și evenimente pentru tineri, urmărind canalul nostru de Telegram și pagina Youth.md! 

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Job // Centrul „Curcubeul Speranței” angajează Psiholog
Next Adrenalina la maxim pentru turiști-extremiști
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

2 × 3 =