Job // Fundația Soros Moldova angajează asistent financiar


job asistent financiar

Job // Fundația Soros Moldova angajează asistent financiar sau asistentă financiară în cadrul Departamentului Buna Guvernare.

Context general:

Fundația Soros Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros, în scopul promovării valorilor societății deschise în Moldova. Fundația contribuie la democratizarea societății prin elaborarea și implementarea unor programe în diverse domenii, precum: drepturile omului, sănătate publică, mass media și buna guvernare.

Departamentul Buna Guvernare (DBG) implementează activități ce contribuie la sporirea transparenței, responsabilității și eficienței autorităților publice. Departamentul promovează înalte standarde de guvernanță, lupta cu corupția, și creșterea responsabilității, transparenței și integrității în sistemul public la nivel central și local.

Departamentul implementează programe orientate spre:

 • Promovarea responsabilității autorităților publice, în sprijinul dezvoltării economice și democratice.
  • Capacitarea și susținerea grupurilor de cetățeni activi care desfășoară activități anti-corupție la nivel local;
  • Susținerea inițiativelor mediului de afaceri în scopul combaterii fenomenului corupției;
  • Promovarea transparenței și eficienței managementului proprietății publice.
 • Promovarea mobilizării sociale pentru o educație de calitate.
  • Încurajarea, capacitarea și sprijinirea tinerilor profesori – promotori ai inovațiilor în procesul de predare-învățare-evaluare;
  • Încurajarea activismului civic al tinerilor prin creșterea rolului Consiliilor de Elevi în procesul de luare a deciziilor la nivel de școală;
  • Dezvoltarea gândirii critice și a capacității de advocacy a tinerilor profesioniști prin oferirea de instruiri și burse de cercetare în domeniul politicilor publice.

În cadrul acestui concurs, urmează să fie selectat un asistent financiar/o asistentă financiară care va contribui la buna funcționare a Departamentului Buna Guvernare.

Tipul contractului: contract individual de muncă cu perioada determinată.

Perioada de angajare: 16 noiembrie 2020 – 31 decembrie 2021 cu posibilitatea extinderii contractului.

Responsabilități:

 • Gestionarea financiară a activității Departamentului Buna Guvernare (participarea la procesul de elaborare a bugetelor, efectuarea plăților, evidența obligațiunilor financiare față de parteneri/beneficiari, asigurarea evidenței documentelor financiare, monitorizarea respectării bugetelor aprobate, ajustarea/modificarea bugetelor, pregătirea rapoartelor financiare);
 • Înregistrarea documentelor relevante în sistemul de evidență contabilă al Fundației și prelucrarea datelor contabile;
 • Oferirea asistenței necesare pentru pregătirea contractelor de prestări servicii sau de grant;
 • Acordarea asistenței la procurarea de bunuri și servicii, pregătirea documentelor aferente, inclusiv a contractelor, actelor de recepție, colectarea facturilor etc.;
 • Evaluarea bugetelor solicitărilor de finanțare, pregătirea bugetelor pentru ședințele Juriului/Senatului;
 • Examinarea solicitărilor de modificare de buget în cadrul proiectelor finanțate de Fundație;
 • Verificarea rapoartelor financiare a proiectelor finanțate de Fundație, inclusiv toate documentele contabile primare aferente rapoartelor financiare;
 • Oferirea consultanței la efectuarea procurărilor de către beneficiari în cadrul proiectelor implementate cu susținerea Fundației;
 • Asigurarea comunicării cu auditorii;
 • Colaborarea cu echipa DBG pentru a realiza strategia Fundației.

Cerințe față de candidații eligibili:

 • Studii universitare finalizate (licență) în unul din următoarele domenii: finanțe/economie/contabilitate;
 • Utilizator PC avansat, cu abilități de cercetare în mediul online, abilități de utilizare a procesoarelor de text și calcul tabelar (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint și Internet);
 • Cunoașterea fluentă a limbii române și engleze;
 • Gândire analitică, atenție la detalii, capacități de management și responsabilitate;
 • Abilități de comunicare interpersonală
 • Spirit de inițiativă, abilități organizatorice excelente, abilități de a prioritiza, de a realiza sarcini multiple (multitasking) și de a lucra într-un mediu dinamic;
 • Capacități de a lucra cu termene-limite;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Atitudine proactivă, receptivă și flexibilă;
 • Cel puțin 2 ani de experiență anterioară într-un domeniu similar.

Dosarul pentru concurs va conține:

 • CV-ul actualizat, cu indicarea a două persoane de referință. Sunt acceptate CV-uri în limba română sau în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție, prin care va fi explicat motivul care v-a determinat să aplicați pentru acest post, care sunt competențele și experiența în corespundere cu profilul solicitat, ce așteptări aveți și cum puteți contribui la buna funcționare a Departamentului. Evitați să repetați informația prezentată în CV. Volumul maxim – 500 cuvinte. Sunt acceptate scrisori de intenție în limba română sau în limba engleză.
 • În scrisoarea de intenție se vor indica obligatoriu așteptările salariale.
 • Copii ale diplomelor de studii
 • Alte documente pe care le considerați relevante (de exemplu, certificatele de absolvire a cursurilor de limbă engleză, contabilitate etc)

Fundația își rezervă dreptul să solicite suplimentar alte documente cu privire la activitatea de muncă anterioară.
Fundația poate respinge dosarele incomplete.

Etapele concursului:

 1. Preselecția.
  La această etapă, dosarele vor fi evaluate în baza criteriilor: Integritatății dosarului de participare (prezența tuturor documentelor solicitate); Calificării profesională; Experienței relevante; Motivației. Pentru următoarea etapă vor fi contactați doar solicitanții pre-selectați.
 2. Proba practică
  Doar candidații pre-selectați vor fi invitați la proba practică.
 3. Interviul
  În dependență de rezultatele etapelor anterioare, comisia de concurs va invita pentru interviu candidații selectați, care vor fi anunțați în prealabil despre data și locul desfășurării interviului.
 4. Evaluarea finală
  În urma evaluării prestației candidaților la etapele anterioare, va fi selectat un candidat/o candidată pentru postul de asistent/ă în finanțe.

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze dosarele complete până la 04 noiembrie 2020, ora 12.00, la: adresa de e-mail: recruitment@soros.md indicând subiectul e-mailului ”DBG_asistent/a financiar/a”.

După depunerea dosarului de aplicare, Vă rugăm să vă asigurați că acesta a fost recepționat de către Fundație. În lipsa unei confirmări de recepționare a mesajului, Fundația nu poartă răspundere pentru dosarele care nu au fost recepționate.

Vor fi evaluate doar dosarele complete, depuse până la expirarea termenului limită.

Fundația Soros Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Persoana de contact: Natalia Camburian, Directoarea Departamentului Buna Guvernare, ncamburian@soros.md, tel. 069694310

Descoperă mai multe oportunități și evenimente pentru tineri, urmărind canalul nostru de Telegram și pagina Youth.md!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Instruiri online gratuite pe tema „Legislația privind Agricultura Ecologică”
Next Ai între 14 și 19 ani? Comunitatea Tinerilor Politicieni te invită să te alături echipei
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

eleven + ten =