Job // Asociaţia Obştească „AZI” angajează expert/ă în Bugetare Participativă


expert bugetare participativă

Job // Concurs de selectare a unui expert în Bugetare Participativă, pentru Asociaţia Obştească „AZI” în cadrul proiectului „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”.

Proiectul are ca scop sporirea implicării societății civile la nivel local şi creşterea transparenţei în administrarea bugetelor locale.

Obiectivul:

Pentru sprijinirea activităților Coaliţiilor locale, Asociaţia Obştească „AZI” anunță concurs pentru selectarea unui Expert care va desfășura seminare de instruire în domeniul „Bugetare participativă” în 5 localităţi partenere în proiect: mun. Cahul, orașele Leova, Cantemir, Cimișlia și s. Sălcuța rn. Căușeni. 

Sarcinile expertului:

 • Oferirea de servcii de instruire în domneiul bugetării participative pentru membrii a 5 Coaliții Locale și reprezentanți APL  din 5 localități partenre de la sudul R. Molodva, și anume: mun. Cahul, orașele Leova, Cantemir, Cimișlia și s. Sălcuța rn. Căușeni.
 • Consultantul va efectua cate 6 sesiuni de instruire în fiecare localitate, fiecare cu durata de 2 zile;
 • Instruirile preconizate trebuie să acopere toate subiectele ce țin de participarea în procesul bugetar, inclusiv: aspecte generale privind participarea și organizarea, implementarea (prima instruire caracter de introducere și aspecte generale); subiectele bugetării în baza drepturilor omului, focusată pe aspectele gender; participarea și monitorizarea procesului bugetar la nivel local; organizarea unui proces bugetar incluziv și transparent; efectuarea analizelor bugetare la nivel local; cum elaboram „bugetul pentru cetățeni”; abordarea teritorială în dezvoltarea locală; formele de participare și organizarea acestora; bugetarea participativă.
 • Instruirile vor fi organizate în baza materialelor elaborate în cadrul proiectului și care sunt publicate pe situl www.bugetulmeu.md precum și în baza altor materiale distribuite pentru partenerii regionali.
 • Agenda instruirilor va fi elaborată de către Consultant împreună cu consultanții AO AZI și consultanții proiectului;
 • Numărul țintă de participanți la Instruiri este de circa 30 persoane, preponderent membrii Coalițiilor Locale, alți reprezentanți ai societății civile și reprezentanți ai APL.

Cerințe fată de aplicanți:

 • Studii universitare licență și/sau master, doctorat  în domeniul economie, finanțe,   administrație publică;
 • Cel puțin 1 an de experiență în calitate de Expert în domenile menţionate;
 • Experiență de consultare a ONG-urilor din Republica Moldova în domeniul economie, buget, bugetare participativă;
 • Competențe în analiza și elaborarea politicilor locale prin prisma bugetării participative; 
 • Abilități: abilități de consultare, analiza şi elaborarea documentelor, comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă, cunoștințe şi abilități de utilizare a calculatorului (Excel, Word, Power Point);
 • Atitudini/comportament: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație. 

Aranjamente instituționale:

Expertul va realiza sarcinile contractuale în coordonare cu managerul proiectului, la oficiul Asociaţia Obştească „AZI”,  în cadrul seminarelor de instruire cu Coaliţiile Locale din cele 5 localităţi partere în  proiect.

Remunerarea Expertului va fi făcută în funcție de numărul de instruiri desfășurate, în baza rapoartelor de activitate pentru fiecare seminar în parte. 

Durata contractului:

Persoanele contractate vor presta serviciile sus-menționate în perioada 15 iunie 2020 – 30.09.2021

Procedura de aplicare și de selectare:

Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care să conțină:

 1. CV-ul candidatului;
 2. Scrisoarea de intenție care să includă experiența candidatului în realizarea sarcinilor similare;
 3. Oferta financiară care va include numărul de zile precum și remunerarea netă per zi lucrată.


Termenul limită de prezentare a ofertei: 19 iunie 2020, ora 15:00.

Informații suplimentare privind acest concurs pot fi solicitate:

 • în scris la adresa electronică ao.azi.cahul@gmail.com
 • prin apel telefonic la numerele: 0(299) 2-05-42, 079084867
 • direct la oficiul Asociaţia Obştească „AZI”: str. C. Negruzzi 46, etaj I, MD-3906, mun. Cahul.

Persoane de contact:

Tronciu Tatiana, asistent de proiect, Asociaţia Obştească „AZI”. 
Seredenco Tatiana, director executiv, Asociaţia Obştească „AZI”.

Proiectul este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftunge.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftunge.V.

Descoperă mai multe oportunități pentru tineri, alături de echipa youth.md!

Previous Studii gratuite în Federația Rusă: Academia Diplomatică anunță concurs de admitere
Next Participă la Ziua Ușilor Deschise UTM și fii pregătit de admiterea 2020!
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *