Job // ANRE anajează șef secție tarife și analize


job anre sef sectie

Job // Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante (termen-limită 15.01.2021) Șef Secție tarife și analize, Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare.

Condițiile de bază pentru participare la concurs:

În vederea participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • cunoaște limba de stat;
 • cunoștințe operare PC;
 • studii economice sau tehnice superioare;
 • nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • dispune de capacitatea deplină de exercițiu;
 • îndeplinește cerințele specifice pentru ocuparea funcției;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni.

Dosarul de concurs va conține:

 • acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • scrisoare de intenție;
 • fișa de participare;
 • Curriculum Vitae, în format Europass;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomelor de studii și a suplimentelor la diplome (candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățământ acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere și echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al R. Moldova);
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • documentul ce atestă cunoașterea limbii engleze, după caz;
 • acte ce confirmă experiența solicitată în domeniu (copia carnetului de muncă – pentru confirmarea vechimii în muncă până la data de 28.12.2018, sau alte acte confirmative)
 • declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale.
 • declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activității la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrității instituționale.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 15.01.2021

Candidații vor depune dosarele complete la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, nr. 52/A sau la adresa electronică – [email protected], în perioada 29.12.2020 – 15.01.2021, în zilele de luni-vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 07.30 -16:00. Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi preluate.

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este dna Nicolaev Irina, tel: 0 22 852908.  

Descoperă mai multe oportunități și evenimente pentru tineri, urmărind canalul nostru de Telegram și pagina Youth.md!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Cunoaște cele mai populare mituri despre tortură
Next Modul în care pandemia a schimbat industria IT-ului
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

one × 1 =