Job // Agenția de Guvernare Electronică angajează specialist monitorizare și evaluare


job specialist monitorizare si evaluare

Job // Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” anunță concurs de angajare pentru suplinirea postului vacant de specialist monitorizare și evaluare.

Agenția de Guvernare Electronică (AGE) este autoritatea publică care activează la nivel central  și este responsabilă de implementarea politicilor statului în următoarele domenii de competență: modernizarea serviciilor guvernamentale, e-Transformarea guvernării, schimbul de date și interoperabilitatea sistemelor informatice, auditul de securitate cibernetică a autorităților statului la nivel central, coordonarea achizițiilor în domeniul TIC în vederea asigurării eficienței, corectitudinii, transparenței și demonopolizării achizițiilor statului în acest sector.

Obiectivul postului:

Participarea la procesul de planificare, monitorizare, evaluare și raportare a activității AGE, formularea activităților din domeniul de competență al AGE și propunerea acestora pentru a fi incluse în Planul de acțiuni al Guvernului și alte documente de politici sectoriale, urmărirea realizării și raportarea privind implementarea acestora, interacțiunea cu alte instituții relevante în procesul de realizare a activităților ce vizează activitatea Agenției, precum și contribuirea la implementarea sistemului de control managerial intern în cadrul AGE.

Responsabilitățile de bază ale funcției:

 • participă la organizarea procesului de planificare strategică în cadrul AGE și la formularea propunerilor de îmbunătățire a procesului de luare a deciziei;
 • oferă asistență metodologică și contribuie la consolidarea capacităților de planificare strategică, analiză, raportare şi evaluare a activității Agenției;
 • elaborează planurile de activitate ale Agenției și formulează propuneri de acțiuni pentru alte documente de politici naționale/sectoriale ce derivă din competențele AGE;
 • coordonează procesul de monitorizare, evaluare și raportare a activității Agenției, elaborează rapoarte periodice privind activitatea AGE;
 • monitorizează realizarea activităților din alte documente de politici naționale/sectoriale ce țin de responsabilitatea AGE și elaborează rapoarte privind realizarea activităților respective;
 • examinează documentele de politici și alte documente de planificare strategică elaborate de alte instituții și formulează poziția AGE în raport cu prevederile acestora ce vizează activitatea Agenției;
 • consolidează activitățile atribuite în sarcina AGE din planurile de implementare a documentelor de politici naționale/sectoriale și altor documente de planificare strategică și urmărește transpunerea acestora în cadrul Planului de activitate al AGE;
 • participă la implementarea sistemului de control managerial intern în cadrul AGE și formulează propuneri privind îmbunătățirea acestuia;
 • contribuie la elaborarea notelor informative, demersurilor și altor materiale din domeniul de competență.

Cerințe obligatorii:

 • Cetățenia Republicii Moldova și domiciliul permanent în Republica Moldova;
 • Studii de licență în unul din următoarele domenii: științe politice, administrație publică, științe economice, sociologie, drept, în cadrul unei universități naționale sau internaționale. Studii de MA în unul din domeniile menționate, vor constitui un avantaj;
 • Minimum 5 ani de experiență generală de muncă. Experiența profesională în domeniile modernizării serviciilor publice guvernamentale, guvernării electronice, tehnologiilor informaționale, va constitui un avantaj.
 • Minim 2 ani de experiență de muncă în domeniul planificării, monitorizării și evaluării politicilor publice și raportării activității instituționale;
 • Cunoașterea și vorbirea fluentă a limbii Române, precum și cunoașterea limbii Engleze la nivel intermediar.

Calități și competențe:

 • Viziune strategică, abilități analitice, gândire creativă;
 • Spirit de inițiativă și angajament față de valorile instituției;
 • Spirit de echipă, abilitatea de a negocia și de a identifica soluții;
 • Nivel înalt de responsabilitate și disciplină;
 • Capacitatea de a lucra calitativ, concomitent la mai multe sarcini;
 • Abilități de planificare și auto-organizare, prioritizarea independentă a sarcinilor și respectarea termenelor-limită;
 • Abilități de întreținere a dialogurilor la nivel multi-cultural, respectând principiile de bază ale incluziunii sociale, echității sociale și diversității pe bază de gen, religie, grup etnic.
 • Abilități excelente de scriere și raportare.

Dosarul de aplicare:

Mai multe detalii despre activitatea AGE pot fi accesate pe pagina web www.egov.md

 1. Pentru participare la concurs se depune următorul dosar:
  1. Scrisoare de intenție prin intermediul căreia se va explica interesul față de funcție și contribuția profesională care poate fi adusă de către candidat la suplinirea postului vacant;
  2. Curriculum Vitae după modelul EUROPASS care poate fi accesat la acest link. CV-ul va include obligatoriu următoarea declarație: „Datele înscrise în CV sunt veridice, accept verificarea acestora”.

Dosarul urmează a fi depus până la data de 31 iulie 2020, ora 17:00, la adresa de email [email protected]. Tot la această adresă pot fi transmise și mesaje de clarificare cu referință la concursul de angajare.

Descoperă mai multe oportunități pentru tineri, alături de echipa youth.md!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Participă la un eveniment online gratuit organizat de Global Shapers
Next Urmărește LIVE lansarea de carte „Delicatele frumuseți ale vieții” de Cheryl Strayed
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

18 − seven =