Concurs de granturi pentru ONG-uri în domeniul educației incluzive


Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) anunță concurs de granturi în domeniul educației inclusive pentru organizațiile membre ale grupului EFA.

Concursul este dedicat susţinerii şi consolidării capacităților membrilor grupului EFA în vederea asigurării unei educații de calitate incluzive și echitabile pentru toți copiii din Moldova.

Toate activitățile incluse în solicitarea de finanțare vor contribui la: dezvoltarea și fortificarea capacităților OSC-urilor referitor la educația incluzivă, crearea unei platforme de învătare prin colaborare și transmiterea de cunoștințe și know- how, facilitarea unui schimb de experiențe și implementarea unor instrumente, tehnici și bune practici.

Cine poate aplica: 

 • La concurs pot participa ONG-urile membre ale APSCF și grupului EFA din Republica Moldova care desfăşoară proiecte şi programe cu impact pentru educația incluzivă a copiilor care au dizabilităţi sau care au nevoi educaţionale speciale.
 • Organizaţiile aplicante trebuie să deţină personalitate juridică, să fie organizaţie necomercială iar scopurile sale statutare sunt orientate spre dezvoltarea personalităţii copiilor şi integrarea lor în educația școlară.

Cheltuieli eligibile: expertiză, formare și instruire, sensibilizare, schimb de experiență, evaluare și monitorizare, analiză, logistică, transport/ deplasare, consumabile, catering, etc

Tipul activităţilor care pot fi prevăzute în cadrul mini-proiectelor sunt următoarele: seminarii, traininguri, instruiri, mese rotunde, dezbateri, consultări, schimburi de experienţă bilaterale şi multilaterale, mentorat, precum şi alte acţiuni similare consacrate învățării prin colaborare pe subiectul educației incluzive și incluziunii sociale.

Nota conceptuală va avea următorul conținut:

 • Denumirea proiectului
 • Denumirea și datele de contact a organizației, cu indicareaa persoanei de contact.
 • Relevanța proiectului pentru comunitatea unde urmează a fi implementat. Va fi inclusă o scurtă prezentare generală și o analiză succintă a problemei care va fi soluționată prin implementarea proiectului. Vor fi identificați clar beneficiarii proiectului și necesitățile lor. Va fi demonstrată relevanța proiectului cu obiectivele și prioritățile Programului de granturi.
 • Descrierea proiectului și eficacitatea lui. Va include scopul și obiectivele proiectului, durata de implementare și rezultatele așteptate, descrierea succintă a activităților și eficiența lor, implicarea partenerilor și rolul lor în implementarea proiectului, sustenabilitatea proiectului.
 • Suma solicitată pentru implementarea proiectului

 Condiții specifice: 

 • Se va acorda prioritate proiectelor care vor acoperi nevoi de învățare și teme de interes pentru majoritatea membrilor grupului EFA;
 • Se va acorda prioritate proiectelor care vor analiza bune practici utile pentru OSC ca să contribue la o educație incluzivă de calitate.

Valoarea grantului oferit: La concurs pot fi depuse proiecte cu un buget maxim de 4 000 USD.

Perioada de implementare: 2 noiembrie – 17 decembrie 2021.

Procesul de aplicare: 

Dosarul trebuie să includă:

 1. Nota conceptuală în limba română
 2. Bugetul detaliat al activității/mini-proiectului;
 3. CV-ul organizației;
 4. CV-ul coordonatorului de proiect;

Dosarul complet va fi transmis la adresa alachi@aliantacf.md, până la data de 27.10.2021.

Descoperă mai multe activități și evenimente pentru tineri, urmărind canalul nostru de Telegram și pagina Youth.md!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Cunoaște-i pe Miss & Mister Jeans Party
Next Studenții UTM pot participa în cadrul Academiei de Securitate Cibernetică
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

seven − 6 =