Posts in category

Contabilitate, Finanțe


Agenția Națională pentru Sănătate Publică angajează trei specialiști în cadrul Direcției financiare. Candidații trebuie să aibă studii superioare în unul dintre domeniile: economie, contabilitate sau finanțe. Atribuțiile de bază: Participarea la planificarea/modificarea bugetului, generalizarea informațiilor referitor la planificarea bugetelor pe subdiviziuni; Efectuarea analizei pentru tipuri de cheltuieli și determinarea resurselor economisite pe fiecare segment; Planificarea/modificarea bugetului conform …

Banca Națională a Moldovei angajează un economist principal cu funcția de combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Cerințe minime pentru toți candidații: 1) Studii şi experiență: –        Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; –        Experiență …

Inspectoratul Naţional de Investigaţii angajează un contabil-șef, care va avea următoarele sarcini de serviciu: Organizează şi asigură ţinerea continuă a contabilităţii; Supraveghează gestionarea mijloacelor financiare conform destinaţiei în baza planurilor de finanţare; Asigură controlul asupra utilizării corecte şi cu economie a mijloacelor financiare; Contribuie la efectuarea inventarierii patrimoniului instanţei; Întocmește şi prezentă rapoartele financiare trimestriale …

Banca Națională a Moldovei angajează un economist principal, pe o durată determinată, cu funcția de supraveghere bancară din oficiu. Cerințe minime obligatorii pentru candidații: 1) Studii şi experiență: – Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; – Experiență profesională de cel puțin …

Asociația „Concordia” angajează un contabil- șef care va avea următoarele responsabilități: • Organizarea, gestionarea, monitorizarea, controlul și asumarea responsabilității cu privire la desfășurarea în mod eficient și în termen a evidenței contabile, a politicii contabile și asigurarea respectării reglementărilor legislative în vigoare; • Întocmirea și prezentarea dărilor de seamă fiscale, statistice, conform legislației în vigoare; …

Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor angajează  doi inspectori în Secţia Analiză Operaţională.  Domeniu de activitate: Afaceri interne, Contabilitate, Audit, Finanțe, Economie. Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei Scopul general al funcţiei:  Primirea, înregistrarea, analizarea, prelucrarea şi diseminarea  informaţiilor privind activităţile suspecte de spălare a banilor, infracţiunilor asociate spălării banilor şi de finanţare a terorismului, …

Compania Classter este în căutarea unui fundraiser cu experienţă pentru a scrie proiecte, a obţine finanţare şi a raporta transparent realizarea proiectelor.  Cerința de bază a angajatorului este experiență reală, cunoașterea limbii engleze, posibil de a lucra la distanță. „De asemenea, suntem gata să acceptăm în echipă şi un voluntar fundraiser asistent, oferindu-i oportunitatea de a obţine …

Crezi că poți crea soluții digitale unice? Ești inovativ și vrei să-ți pui creativitatea la treabă? Ai o idee potrivită pentru a îmbunătăți și a eficientiza serviciile bancare? Dreamups și Mobiasbanca te invită la primul mini-hackathon din această primăvara unde vei avea oportunitatea să creezi concepte digitale, să îți faci prieteni, să petreci timpul eficient …

La data de 11 Mai 2018 va fi organizat primul Summit Internațional pentru Blockchain și Criptovalută. Evenimentul va avea loc în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova, bloc F, etajul 2. Scopul evenimentului este de a crea forumul cel mai accesibil, cel mai divers, orientat către politici, în care liderii de afaceri și guvern …

Centrul de e-guvernare caută consultanți administrativi individuali pentru Proiectul de modernizare a serviciilor guvernamentale. Proiectul prevede implementarea măsurilor de reformare a administrației publice din Moldova și apropierea acesteia de standardele UE, prevăzute în planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Sunt planificate intervenții pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, reforma …