Asociația Promo-LEX angajează avocat


Angajarea se efectuează în cadrul Programului Drepturile Omului al Asociației. În cadrul Programului sunt implementate proiecte și activități scopul general al cărora este promovarea și apărarea drepturilor omului în Republica Moldova.  Avocatul/Avocata va presta servicii de asistență juridică calificată pe cauzele gestionate de Asociația Promo-LEX. Domeniul de expertiză: violență în bază de gen, tortură și rele tratamente inumane și degradante.

Printre atribuțiile și responsabilitățile tale se vor număra:

  •  oferirea consultațiilor juridice primare beneficiarilor Asociației în următoarele domenii: violență în bază de gen (violență în familie, violență sexuală), tortură și rele tratamente inumane și degradante;
  • elaborarea cererilor, demersurilor, notelor informative pe marginea cazurilor gestionate;
  • colectarea probelor pe marginea cazurilor gestionate;
  • stabilirea potențialului strategic al cazurilor;
  • analiza jurisprudența relevantă (națională și internațională)
  •  reprezentarea cazurilor în instanțe de judecată la nivel național și internațional (CtEDO/ONU) etc.

Trebuie să ai studii superioare universitare de licență în profilul jurisprudență, specialitatea drept, și licență de avocat. Instruirea formală și/sau nonformală în domeniul drepturilor omului, mecanismelor naționale și internaționale de apărare a drepturilor omului, litigare strategică, violență în bază de gen, tortură și rele tratamente inumane și degradante, este la fel de importantă.

Se cere o bună cunoaștere a domeniului drepturilor omului (noțiuni și concepte de bază, standarde naționale și internaționale în domeniu, mecanisme și instrumente de apărare și promovare a drepturilor omului etc.). Expertiza în domeniile: violență în bază de gen, tortură și rele tratamente inumane și degradante (noțiuni și concepte de bază, cadru legal național, standarde internaționale în domeniu, situația în domeniu la nivel național, etc.) reprezintă un avantaj;

Program de lucru este parțial, iar perioada de angajare este de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii contractului. Trebuie să expediezi Dosarul de Aplicare la adresa angajare@promolex.md, cu mențiunea “Pentru poziția de Avocat/ă”. Dosarul va conține următoarele documente:

  1. Curriculum Vitae actualizat, cu indicarea studiilor, expertizei și experienței relevante;
  2. Oferta financiară (onorariu per oră de lucru/brut).

Data limita pentru depunerea dosarelor candidaților: 14 februarie 2018, ora locală 18.00. Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii și își rezervă dreptul de a invita candidații pre-selectați la interviu înainte de expirarea termenului de depunere a dosarelor de aplicare.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Previous Ziarul de Gardă angajează agent de publicitate
Next WordPress Developer needed!
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *