Posts in tag

documente


În contextul Zilei Mondiale împotriva Traficului de Persoane, marcată anual pe 30 iulie, Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova invită doritorii să viziteze expoziţia de carte cu genericul: Traficul de persoane – obstacol major în calea democratizării societăţii. Expoziţia cuprinde circa 80 de publicaţii din colecţiile Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova şi are drept …

Expoziția prezentată în premieră „Fugând de Holocaust: refugiații evrei în Caucaz și Asia” evidențiază mai multe povești personale și prezintă pentru prima dată documente de arhivă despre evacuările evreilor din regiunile vestice ale fostei Uniuni Sovietice spre Asia Centrală, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Expoziția se bazează în principal pe arhiva Centropa, folosind …

„Copilăria s-o pierzi? Asta ar însemna să te pierzi pe tine însuţi. Cruzimi, ce e drept, au fost destule, dar, poate că anume acel copil din suflet m-a apărat de multe ori. El o fi fost paratrăsnetul meu.” Spiridon VANGHELI. Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează, începând cu 13 iunie, o expoziție de documente din colecțiile BNRM …

Cerințe față de candidați: Studii superioare: -Tehnice Economie -Finanțe -Relații economice internaționale -Management -Administrare Publică Experienţă: -de muncă la un post similar va constitui un avantaj, dar nu este obligatorie ; Cunoşterea: – limbilor străine, preferabil limba engleză ; Abilităţi: -de comunicare şi prezentare ; -de lucru la calculator (Word, Excel, Acces, PowerPoint, etc.) ; …

Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic anunță concurs pentru suplinirea postului vacant: Contabil, asistent – finanțe publice. Atribuții generale: – organizează şi răspunde de efectuarea în mod eficient a activităţii financiar-contabile a Agenției în conformitate cu dispoziţiile legale a Republicii Moldova; – asigură şi răspunde de îndeplinirea la termen a documentelor statistice, fiscale, asigurări sociale …