Job part-time // Fundația Soros-Moldova angajează coordonator de proiect


job part-time coordonator de proiect

Fundația Soros-Moldova anunță concurs pentru ocuparea postului de coordonator/-oare de proiect în cadrul departamentului sănătate publică (job part-time).

Context general:

Departamentul Sănătate Publică al Fundaţiei Soros-Moldova implementează, în perioada februarie 2018-ianuarie 2021, proiectul “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul are drept scop să fortifice promovarea și implementarea soluțiilor inovatoare de către organizațiile societății civile, în parteneriat cu autoritățile guvernamentale, pentru a avansa incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitățile proiectului contribuie la consolidarea organizațiilor societății civile din țară, permițându-le să dezvolte un dialog constructiv și parteneriate de lungă durată cu autoritățile pentru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare, inovatoare, durabile și articulate nevoilor și priorităților identificate. Pentru mai multă informație despre proiect, vă rugăm să accesați următorul link: http://soros.md/program/3225

În acest context, Fundația Soros-Moldova anunță concurs pentru funcția de Coordonator/Coordonatoare de proiect (part-time) pentru perioada determinată de 8 luni, începând cu 10 iunie, 2020.

Coordonatorul/Coordonatoarea de proiect, sub supervizarea directă a Directorului de proiect, va contribui la implementarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor planificate în proiect.

Principalele responsabilități:

 1. Pregătește, organizează și asigură implementarea activităţilor planificate în proiect;
 2. Coordonează și supervizează activitățile implementate de către organizațiile beneficiare de granturi din cadrul proiectului în colaborare cu echipa proiectului;
 3. Asigură comunicarea cu reprezentanții organizațiilor beneficiare de granturi;
 4. Efectuează monitorizarea și evaluarea activităților în teritoriu implementate de organizațiile beneficiare de granturi. Elaborează rapoartele vizitelor de monitorizare. Procesează și elaborează materialele necesare pentru a măsura progresul în cadrul proiectului raportat la indicatorii stabiliți.
 5. Asigură managementul documentației de proiect a organizațiilor beneficiare de granturi conform procedurilor interne ale Fundaţiei Soros-Moldova;
 6. Participă la colectarea, analiza și raportarea datelor ce țin de implementarea proiectului;
 7. Oferă suport tehnic pentru pregătirea rapoartelor narative organizațiilor beneficiare de granturi și gestionează procesul de raportare narativă până la aprobarea lor finală de către Directorul Departamentului Sănătate Publică;
 8. Oferă sprijin logistic și administrativ în cadrul proiectului.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare, preferabil în domeniul socio-umanist (diploma de master va constitui un avantaj);
 • Minim trei ani de experienţă de lucru în domeniul relevant activităţii proiectului (experienţa de lucru într-o organizaţie neguvernamentală va constitui un avantaj);
 • Experiență de administrare / gestionare a granturilor;
 • Cunoaşterea obligatorie a limbii române, limbii engleze şi a limbii ruse (oral şi scris);
 • Abilităţi: capacitate de lucru cu informaţia, planificarea acţiunilor, organizare, coordonare, analiză, sinteză, elaborare a documentelor, autoinstruire, mobilizare, lucru în echipă, soluţionarea problemelor, comunicare eficientă;
 • Atitudini: responsabilitate, receptivitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, echilibru emoţional, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină şi punctualitate;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet;
 • Permis de conducere – B și experiență de conducere a automobilului (minim 2 ani).

Fundația Soros-Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naţionalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Perioada de angajare: persoana selectată va fi angajată part-time, pentru perioada 10.06.2020 – 31.01.2021, în baza contractului individual de muncă.

Procedura de aplicare: 

Persoanele interesate trebuie să prezinte dosarul pentru concurs, care va conține:

 • CV-ul candidatului;
 • Scrisoarea de intenție (nu va depăși 500 de cuvinte), cu indicarea a 2 persoane care pot face recomandări (Numele, funcţia și instituţia în care activează şi datele de contact (telefon, e-mail).

Fundaţia Soros-Moldova îşi rezervă dreptul să solicite suplimentar copii ale documentelor de studii şi a activității de muncă.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: Vineri, 29 mai 2020, ora 16.00.

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze dosarele complete în limba română, la adresa de email: recruitment@soros.md, cu subiectul: „Programul Sănătate Publică. Pentru concurs: coordonator de proiect”.

Vor fi evaluate doar dosarele complete depuse până la expirarea termenului limită.

Informația suplimentară despre acest job part-time poate fi obținută de la:

Daniela Leahu, Director de proiect, Departamentul Sănătate Publică, e-mail: dleahu@soros.md.

Descoperă mai multe oportunități pentru tineri, alături de echipa youth.md!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Conferința internațională pentru tinerii interesați de a lansa un startup
Next Vrei să devii un lider de succes? Participă la acest webinar marca America House
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

11 + eight =