Job // Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii angajează coordonator pe comunicare


job-uri pentru tineri

Job // Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) angajează coordonator pe comunicare.

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație nonguvernamentală din Republica Moldova care promovează dreptul copiilor la protecție de orice formă de violență, concentrându-și acțiunile spre sensibilizarea și motivarea societății în vederea stopării relelor tratamente față de copii.

Misiunea CNPAC este de a contribui la diminuarea incidenţei și a consecinţelor violenţei faţă de copii prin activităţi de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacităţi și servicii specializate.

CNPAC acționează pentru atingerea misiunii sale pe cinci piloni:

 • Dezvoltarea rezilienței, informarea și asistarea copiilor;
 • Dezvoltarea abilităților parentale, informarea și sensibilizarea părinților, îngrijitorilor și a altor adulți cu care copiii intră în contact (educatori, medici, avocați, judecători, polițiști și alți specialiști);
 • Dezvoltarea de sisteme și mecanisme publice funcționale, accesibile și prietenoase, care lucrează în beneficiul copiilor și familiilor;
 • Dezvoltarea și implementarea programelor de prevenire a abuzului față de copii;
 • Dezvoltarea și livrarea de servicii de calitate pentru copiii victime sau martori ai abuzului și pentru familiile acestora.

Organizația activează în baza Planului strategic 2019-2023, elaborat în conformitate cu principalele documente internaționale și naționale în domeniul protecției copilului: https://bit.ly/3nK9RtX

Scopul postului: 

Coordonatorul/Coordonatoarea Comunicare va coordona procesul de comunicare internă/externă şi va asigura vizibilitatea activităţilor desfăşurate de organizaţie.

Condiții de angajare: program de muncă complet; contract individual de muncă pentru un an calendaristic, cu posibilitate de prelungire.

Perioada de angajare: Ianuarie – Decembrie 2021 (cu posibilitate de extindere)

Responsabilități:

 • Participă la elaborarea strategiei/ planului de comunicare al organizaţiei;
 • Participă la elaborarea planurilor de comunicare ale proiectelor în desfășurare ale CNPAC;
 • Coordonează și asigură implementarea activităților de comunicare în cadrul programelor și proiectelor organizației;
 • Stabileşte parteneriate şi menţine comunicarea cu mass-media/ alte ONG-uri din domeniu;
 • Asigură mentenanța, administrează și actualizează continuu platformele web și social media ale organizaţiei;
 • Participă la elaborarea materialelor de comunicare ale organizației, coordonează procesul de editare ale acestora;
 • Asigură distribuirea materialelor de informare (publicaţii, rapoarte anuale, pliante, alte materiale promoţionale);
 • Monitorizează activitatea media a organizației și elaborează rapoarte trimestriale/anuale privind impactul activităților organizației atât în mediul online, cât și offline;
 • Alte sarcini relevante postului.

Cerinţe faţă de candidat:

 1. Studii superioare în jurnalism sau comunicare sau alte domenii relevante;
 2. Experienţă de lucru într-o poziţie similară (cel puţin 2 ani). Va fi apreciată experienţa profesională în cadrul ONG-urilor naţionale şi internaţionale din domeniul protecţiei drepturilor omului/copilului;
 3. Abilități foarte bune de comunicare, organizare și coordonare;
 4. Abilități de a lucra și consolida relații cu mass media/ alți parteneri;
 5. Nivel avansat de comunicare scrisă şi verbală în limba română, rusă și engleză. Cunoașterea altor limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
 6. Abilități de utilizare a Microsoft Office, Email, Social media, Photoshop şi alte programe specifice activităţii de comunicator;
 7. Cunoștințe privind managementul proiectelor;
 8. Abilități excelente de planificare a timpului şi organizare a activităților, cu atitudine pro-activă în realizarea acestora și respectarea termenelor limită;
 9. Abilități de lucru în echipă și individual, într-o manieră deschisă, responsabilă, empatică si flexibilă.

Modalitatea de lucru: oficiul CNPAC (or. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 61/2) combinat cu regim de activitate la distanță (pe perioada situației excepționale în sănătate publică).

Dosarul candidatului va include:

 • CV-ul candidatului;
 • Scrisoarea de intenție;
 • Două materiale de comunicare (ex: plan de comunicare, anunț de presă, articol, proiect de comunicare (link), pagină de facebook administrată etc.);
 • Indicarea a două referințe și datele de contact ale acestora;
 • Declarație pe propria răspundere privind faptul că nu a fost condamnat în trecut pentru un comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost supus(ă) unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau încălcarea a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor.

Procesul de recrutare:

Depunerea dosarelor se va face prin email la adresa office@cnpac.org.md cu specificarea „Aplicație coordonator/coordonatoare comunicare”.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să ne scrieți la adresa office@cnpac.org.md

Data limită pentru depunerea dosarelor: 17 decembrie (inclusiv) 2020.

La interviu vor fi contactate prin email și telefonic doar persoanele selectate în baza dosarelor.

Descoperă mai multe oportunități și job-uri pentru tineri, urmărind canalul nostru de Telegram și pagina Youth.md!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Finanțare pentru proiectele inovative din domeniul AgTech
Next Job // AO.HOMECARE anunță concurs de angajare pentru funcția de asistent medical
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

3 − two =