Institutul pentru Initiative Rurale
About the author

Institutul pentru Initiative Rurale

Institutul pentru Inițiative Rurale este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit şi de interes public ce urmăreşte promovarea spiritului de inițiativă socio-economică în comunitățile rurale din Republica Moldova avînd ca rezultat îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și a aspirațiilor lor.

Pe sfârșit de vară Institutul pentru Inițiative rurale (IRI) s-a întâlnit cu tineri și facilitatori din 10 comunități unde se desfășoară proiectul IntegrACT Alumni. Proiectul are scopul de a ajuta grupuri de inițiativă de tineret să mobilizeze absolvenți din țară și de peste hotare pentru a soluționa o problemă a tinerilor din comunitatea de baștină. În …

Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI) a lansat Academia IntegrACT ALUMNI. Academia este la cea de-a IV-a ediție și face parte din seria formărilor IntegrACT, implementate de IRI în cadrul Programului de Granturi al MECC. Cursul de instruire prevede 40 de sesiuni de instruire în manieră interactivă pentru 100 tineri din 10 sate din RM cu …

iri yep

La începutul lunii iunie a startat Academia Tinerilor Activiști organizată pentru 600 tineri din 30 de comunități rurale din Republica Moldova. Curricula Academiei prevede ca timp de două luni să fie organizate 240 de sesiuni cu tematici diferite din domeniul mobilizării comunitare și participării civice. Un element de noutate este faptul că sesiunile sunt facilitate …