Posts in tag

proiecte transfontaliere


Obține un grant de la Fondul Spațiului Economic European, Norvegia, Islanda și Liechtenstein în cadrul unui proiect de susținere a inițiativelor europene transfrontaliere și transnaționale. Proiectele depuse trebuie să vezeze unul dintre domeniile prioritare ale Fondului, stabilite pentru perioada anilor 2014-2021 și anume: Inovare, cercetare, educație și competitivitate; Incluziunea socială, ocuparea forței de muncă în rândul …