Posts in tag

interpret-traducător. joburi


Judecătoria Chișinău angajează trei interpreți-traducători pentru Judecătoriile din sectoarele Rîșcani, Ciocana și Centru. Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: 1. Participarea la şedinţele judiciare şi efectuarea traducerii simultane. 2. Asigurare interpretării la cererea parcipanţilor la proces în şedinţele de judecată. 3. Executarea traducerii actelor procedurale în scris. 4. Participarea …