Posts in tag

contabil asistent


Federația Agricultorilor din Republica Moldova FARM anunță concurs pentru poziția de Contabil Asistent: Responsabilități principale: Organizează evidența contabilă conform legislației în vigoare, în concordanță cu sistemul organizatoric intern; Întocmirea si arhivarea documentelor justificative si a registrelor contabile, conform legislației in vigoare; Evidenta tuturor compartimentelor contabilității; Elaborarea rapoartelor financiare în conformitate cu legislația în vigoare, procedurile interne …