Posts in tag

centrul info


Solidarity Fund PL în Moldova din 2016 este implicată în facilitarea procesului de creare a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) în cadrul implementării abordării LEADER în Republica Moldova – un instrument al Uniunii Europene de dezvoltare a zonelor rurale, scopul căruia este de a sprijini dezvoltarea locală, în special dezvoltarea economică în baza resurselor locale, …

0 58

Fondul Granturilor Mici (FGM) este un program al Solidarity Fund PL în Moldova, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polonia în cadrul Programului Polonez de Cooperare pentru Dezvoltare – Polish aid. Misiunea FGM este de a consolida dezvoltarea locală în Republica Moldova, prin co-finanțarea proiectelor de dezvoltare locală implementate de actorii locali. FGM 2019 – ediția …

0 83