[Ru/Uk]#PentruPoporulUcrainean – Comunitatea Tekwill se mobilizează pentru a ajuta refugiații din Ucraina


Comunitatea Tekwill se mobilizează pentru a-i ajuta pe refugiații din Ucraina. În semn de solidaritate cu cei care au fugit din calea războiului în țara noastră, în următoarele zile urmează a fi desfășurate o serie de acțiuni de susținere a copiilor și adulților refugiați. Cetățenii ucraineni pot telefona la acest număr de telefon pentru a afla toate detaliile: +373 78 498 834.

Spații de colaborare și muncă

Cetățenii ucraineni care își doresc și au posibilitate să muncească de la distanță, pot veni la Centrul de Excelență în IT „Tekwill” (str. Studenților, 9/11, Chișinău), dar și în spațiul de coworking IHUB (str.31 august, 78, Chișinău), acolo unde vor beneficia gratuit de toate condițiile necesare pentru buna desfășurare a muncii:

 • Spații de comunicare și de lucru, dotate cu toate cele necesare pentru a-și desfășura activitatea
 • Echipamente performante, cu acces la săli de ședință 
 • Conexiune la internet
 • Ceai, cafea, apă și alte consumabile
 • Spații amenajate pentru mamele cu bebeluși.

Pentru rezervarea unui loc în spațiile de coworking, este necesară completarea următoarelor formulare:

Tekwill: https://tekwill.md/coworking/ 

iHub: https://www.ihub.md/coworking-ihub  

Artcor: https://artcor.md/ro/spatii 

Acces la resurse educaționale

Tekwill oferă acces gratuit la platforma www.tekwill.online, unde elevii refugiați au posibilitatea să studieze 8 cursuri din cadrul programului „Tekwill în Fiecare Școală”. Conținutul educațional este adaptat pentru vârstele cuprinse între 13 și 19 ani și este accesibil inclusiv în limba rusă, în format text, audio, video și grafică. Elevii își pot crea individual un cont de acces și studia la alegere ce cursuri își doresc. Pentru a accesa cursurile, este necesara completarea acestui formular.

Traininguri pentru copii

Activități fizice și programe de instruire pentru copii vor fi organizate și de „Tekwill Academy Kids” – centrul  educațional pentru copii și adolescenți, specializat în domeniul tehnologiilor informaționale. Activitățile sunt destinate copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 17 ani. Pentru participare doritorii pot apela numărul de telefon 079744448 sau completa formularul https://bit.ly/3pheCxh.

Și Clubul Tinerilor Makeri (Youth Maker Club) organizează mai multe activități destinate copiilor refugiați, pentru explorarea tehnologiilor și dezvoltarea abilităților tehnice și creative ale acestora. Participanții se pot înscrie la: https://bit.ly/35unV67.

Acțiuni de susținere în nordul țării 

La Bălți, în parteneriat cu o companie IT și ACETI, Tekwill va amenaja un spațiu pe care îl va dota cu laptopuri, pe care vor fi instalate programe în limba ucraineană. Sala va putea fi utilizată pentru muncă online, necesități de comunicare sau activități educaționale. De asemenea, vor fi organizate mai multe activități extracurriculare pentru copii, atât online, cât și offline.

Asistență psihologică

Războiul poate avea impact major și asupra sănătății mintale a oamenilor. Pentru a oferi o mână de ajutor celor care și-au pierdut peste noapte atât casa, cât și speranța, Tekwill urmează să le ofere acestora asistență psihologică. 

Lista cu acțiunile de susținere a refugiaților ucraineni în Moldova urmează a fi actualizată. Toate informațiile la zi pot fi găsite pe pagina www.tekwill.md sau https://www.facebook.com/tekwill 

Alte linkuri utile:

 1. Informatii despre traversarea frontierei (https://border.gov.md/ro/ucraina
 2. Informatii despre spatii de cazare (https://www.facebook.com/moldova4peace/)
 3. Linie telefonica pentru refugiati (http://bma.gov.md/ro/content/%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
 4. Centrul de Apel al Biroului de Migratie si Azil (http://bma.gov.md/ro
 5. Prima sursa – canal de informare oficial – https://t.me/prima_sursa_md?fbclid=IwAR16dXwXNoYmCwpx_d3wWLuZQNEdxsGk0YB8qJ1265YTnKhdTmq4ntfrXY  

Platforme de ajutor financiar:

Despre TEKWILL

Cu susținerea USAID și a Suediei, „Tekwill” a fost creat în anul 2017 ca Centru de Excelență al sectorului ICT din Moldova, având drept scop principal alinierea domeniului la cerințele secolului 21. Pentru a continua să contribuie la creșterea competitivității industriei IT și a altor sectoare strategice ale economiei, centrul și-a extins domeniile actuale de activitate, devenind în 2019 un proiect complex la nivel național. Obiectivul de bază a Proiectului TEKWILL, în calitatea sa de platformă dedicată progresului sectorului IT, este de a asigura un impact major asupra dezvoltării economice a țării prin îmbunătățirea capacităților antreprenoriale și educaționale ale membrilor societății, dar și a potențialului de cercetare și dezvoltare al instituțiilor de învățământ superior, în conformitate cu cererea de pe piața IT.

#ДляУкраинскогоНарода – Сообщество Tekwill мобилизуется для помощи беженцам из Украины

Сообщество Tekwill мобилизуется (мобилизует свои ресурсы) для помощи беженцам из Украины. В знак солидарности с теми, кто бежал, спасаясь от войны, в нашу страну, в ближайшие дни будет проведен ряд акций в поддержку детей, молодежи и взрослых беженцев. Граждане Украины могут позвонить по указанному далее номеру телефона, чтобы узнать все подробности: +373 78 498 834.

Коворкинг и место для работы 

Граждане Украины, которые хотят и имеют возможность работать удаленно, могут обратиться в Центр передового опыта в области ИКТ «Tekwill» (ул. Студенческая, 9/11, Кишинев), а также в коворкинг IHUB (ул. 31 Августа, 78, Кишинев), где им бесплатно будут предоставлены все условия, необходимые для плодотворной работы:

 • Зона для общения и работы, оснащенная всем необходимым для деятельности
 • Современное оборудование, доступ к зонам для встреч и тренингов
 • Подключение к интернету
 • Чай, кофе, вода и др.
 • Оборудованная зона для матерей с малышами

Для резервирования места в коворкингах необходимо заполнить следующие формуляры:

Tekwill: https://tekwill.md/coworking/ 

iHub: https://www.ihub.md/coworking-ihub  

Artcor: https://artcor.md/ro/spatii 

Доступ к образовательным ресурсам

Tekwill предлагает бесплатный доступ к платформе www.tekwill.online, в рамках которой учащиеся-беженцы могут пройти обучение одного или нескольких из 8-ми доступных курсов программы «Tekwill в каждой школе». Образовательный контент адаптирован для детей от 13 до 19 лет и доступен на русском языке, в текстовом, аудио-, видео- и графическом виде. Учащиеся могут индивидуально создать учетную запись доступа и изучать по своему выбору те курсы, которые они пожелают. Для доступа к курсам необходимо заполнить данный формуляр.

Занятия для детей и молодежи

Физические и обучающие программы для детей организует «Tekwill Academy Kids» — образовательный центр для детей и подростков, специализирующийся на информационных технологиях. Занятия рассчитаны на детей от 5 до 17 лет. Для участия желающие могут позвонить по номеру телефона 079744448 или заполнить формуляр: https://bit.ly/3pheCx

Клуб Юных Мейкеров (Youth Maker Club) также организует мероприятия для подростков из семей беженцев (16–19 лет), посвященных изучению технологий и развитию технических и творческих навыков. Участники могут зарегистрироваться, заполнив заявку: https://bit.ly/35unV67

Мероприятия по оказанию помощи на севере страны

В Бельцах в партнерстве с одной из IT-компаний и ACETI (Ассоциация развития электронных коммуникаций и информационных технологий) Tekwill обустроит зону, которая будет оснащена ноутбуками, на которых будут установлены программы на украинском языке. Комнату можно использовать для онлайн-работы, общения или образовательной деятельности. В дальнейшем планируется организовать внеклассные занятия для детей, как онлайн, так и офлайн.

Психологическая помощь

Война оказывает серьезное влияние на психическое здоровье людей. Чтобы помочь тем, кто в одночасье потерял и дом, и надежду, Tekwill предоставляет возможность получить психологическую помощь от специалистов.

Список акций в поддержку украинских беженцев в Молдове будет постоянно обновляться.

Полную информацию можно найти на сайте www.tekwill.md или на странице Facebook.

Другие полезные ссылки:

 1. Информация о пересечении границ – https://border.gov.md/ro/ucraina
 2. Информация о местах размещения –https://www.facebook.com/moldova4peace/
 3. Горячая телефонная линия для беженцев – http://bma.gov.md/ro/content/%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE 
 4. Телефонная Служка Бюро по Миграции и Беженцам – http://bma.gov.md/ro 
 5. Telegram-канал “Prima Sursă” официальный канал информации –https://t.me/prima_sursa_md?fbclid=IwAR16dXwXN-oYmCwpx_d3wWLuZQNEdxsGk0YB8qJ1265YTnKhdTmq4ntfrXY    

Платформы для оказания финансовой помощи:

О проекте TEKWILL

Tekwill был создан в 2017 году как Центр передового опыта ИКТ-сектора в Молдове с основной целью: привести эту область в соответствие с требованиями XXI-го века. Для того, чтобы продолжать вносить вклад в повышение конкурентоспособности ИТ-отрасли и других стратегических секторов экономики, центр расширил текущие сферы деятельности, став в 2019 году комплексным проектом национального уровня. Основная цель проекта Tekwill как платформы, посвященной прогрессу ИТ-сектора, заключается в обеспечении значительного влияния на экономическое развитие страны за счет улучшения предпринимательских и образовательных возможностей членов общества, а также увеличение потенциала исследований и научных разработок в рамках вузов, в соответствии со спросом ИТ-рынка.

#Заукраїнськийнарод – Спільнота Tekwill мобілізується на допомогу біженцям в Україні

Громада Tekwill мобілізується на допомогу біженцям в Україні. На знак солідарності з тими, хто втік від війни в нашій країні, найближчими днями буде проведено низку акцій на підтримку дітей та дорослих-біженців. Громадяни України можуть зателефонувати за цим номером телефону, щоб дізнатися всі деталі: +373 78 498 834.

Спільна робота та робочі простори

Громадяни України, які хочуть та мають можливість працювати віддалено, можуть прийти до Центру передового досвіду в ІТ «Tekwill» (вул. Студентська, 9/11, Кишинів), а також у коворкінг IHUB (вул. 31 серпня, 78 , Кишинів), де вони безкоштовно отримають усі умови, необхідні для хорошого розвитку роботи:

 • Комунікаційні та робочі приміщення, обладнані всім необхідним для здійснення своєї діяльності
 • Високопродуктивне обладнання з доступом до конференц-залів
 • Підключення до інтернету
 • Чай, кава, вода та інші витратні матеріали
 • Приміщення, призначені для мам з немовлятами.

Щоб забронювати місце в коворкінгах, необхідно заповнити такі форми:

Tekwill: https://tekwill.md/coworking/ 

iHub: https://www.ihub.md/coworking-ihub 

Арткор: https://artcor.md/ro/spatii 

Доступ до освітніх ресурсів

Tekwill пропонує безкоштовний доступ до платформи www.tekwill.online, де учні-біженці мають можливість вивчати 8 курсів за програмою «Tekwill у кожній школі». Навчальний контент адаптований для віком від 13 до 19 років, а також доступний російською, текстовою, аудіо, відео та графічною мовою. Студенти можуть індивідуально створити обліковий запис доступу та вивчати на свій вибір, які курси вони хочуть. Щоб отримати доступ до курсів, необхідно заповнити цю форму

Тренінги для дітей

Заняття та навчальні програми для дітей також організовує «Tekwill Academy Kids» – освітній центр для дітей та підлітків, що спеціалізується на інформаційних технологіях. Заходи розраховані на дітей віком від 5 до 17 років. Для участі бажаючі можуть зателефонувати за номером телефону 079744448 або заповнити форму https://bit.ly/3pheCxh.

Youth Maker Club також організовує кілька заходів для дітей-біженців, щоб досліджувати технології та розвивати свої технічні та творчі навички. Учасники можуть зареєструватися за адресою: https://bit.ly/35unV67.

Підтримка дій на півночі країни

У Бельцях у партнерстві з ІТ-компанією та ACETI Tekwill облаштує простір, який буде обладнано ноутбуками, на яких будуть встановлені програми українською мовою. Приміщення можна використовувати для роботи в Інтернеті, комунікаційних потреб або освітніх заходів. Також буде більше позакласних заходів для дітей, як онлайн, так і офлайн.

Психологічна допомога

Війна також може мати серйозний вплив на психічне здоров’я людей. Щоб допомогти тим, хто втратив і дім, і надію за одну ніч, Теквіл збирається надати їм психологічну допомогу.

 Перелік акцій на підтримку українських біженців у Молдові планується оновлювати. Всю актуальну інформацію можна знайти на www.tekwill.md або https://www.facebook.com/tekwill.

Інші корисні посилання:

Платформи фінансової допомоги:

• Міністерство фінансівMinisterul Finantelor – https://www.mf.gov.md/ro/content/ministerul-finan%C8%9Belor-deschis-un-cont-pentru-dona%C8%9Bii-umanitare-%C3%AEn-sus%C8%9Binerea-poporului 

• Ратуша Кишинева https://chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=37369&t=/Presa/Comunicate-de-presa/span-stylecolorred-IMPORTANTspan-Primaria-Chiinau-a-deschis-conturi-bancare-in-lei-i-in-valuta-pentru-sustinerea-familiilor-care-se-refugiaza-din-Ucraina

Про TEKWILL

За підтримки USAID та Швеції Tekwill був створений у 2017 році як Центр передового досвіду сектору ІКТ у Молдові, з основною метою узгодження галузі з вимогами 21-го століття. розширив поточні сфери діяльності, ставши у 2019 році комплексним проектом національного рівня. Основна мета проекту TEKWILL, як платформи, присвяченої прогресу ІТ-сектору, полягає в тому, щоб забезпечити значний вплив на економічний розвиток країни шляхом покращення підприємницького та освітнього потенціалу членів суспільства, а також дослідження та розробки. потенціал ІТ закладів вища освіта, відповідно до попиту на ІТ-ринку.

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Vă invităm la programul de abilitare a fetelor “Girls Lead”
Next Eveniment de weekend // Târgul vintage și hand-made
Mădălina Braghiş
About the author

Mădălina Braghiş

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

5 × three =