Quiz 2


 PROFESORI CIVICI PENTRU COMUNITĂȚI LOCALE MAI DEMOCRATICE ȘI MAI REZISTENTE

***

Acest quiz este dezvoltat cu suportul Departamentului de Stat al Statelor Unite. Opiniile exprimate aparțin AO Comunitatea Tinerilor Ambițioși  și nu reflectă în mod necesar poziția  Departamentului de Stat al Statelor Unite

 

 

Dezvoltarea proiectelor în comunitate poate fi realizată prin:

 

 
buget public și/ sau contractare de credite și împrumuturi
atragere de fonduri nerambursabile de la organizații naționale și internaționale
ambele variante sunt corecte

Răspuns corect!

Răspuns greșit!

 

Actorii principali în luarea deciziilor privind finanțãrile și investițiile la nivel local?

 

 
primarul și consiliul local
organizațiile obștești și locuitorii comunității
primarul, consiliul și locuitorii comunității

Răspuns corect!

Răspuns greșit!

 

Care din următoarele platforme naționale te ajută la strângerea de fonduri pentru proiecte comunitare?

 

 
sprijina.md
parlament.md
caritate.md

Răspuns corect!

Răspuns greșit!

 

Scopul dezvoltării și implementării unui proiect comunitar?

 

 
soluționarea unei probleme existente și sporirea nivelului de trai
achitarea salariilor angajaților din primărie
atragere de parteneri

Răspuns corect!

Răspuns greșit!

 

Cine poate iniția proiecte comunitare?

 

 
Primăria
Cetățenii, grupurile de inițiativă și ONG
Ambele variante

Răspuns corect!

Răspuns greșit!

Cãile de comunicare din punct de vedere legal ale APL cu populația?
căi online (website-ul primăriei, rețelele de socializare, site-uri de știri locale, etc);
căi offline (panouri informative, pliante, etc.)
ambele

Răspuns corect!

Răspuns greșit!

 

Abordarea bazată pe drepturile omului în dezvoltarea proiectelor comunitare presupune:

 

 
implicarea tuturor persoanelor de la nivel local în proiecte
integrarea normelor, principiilor, standardelor şi obiectivelor sistemului internaţional al drepturilor omului în planurile şi procesele de dezvoltare locală
susținerea grupurilor vulnerabile prin proiecte comunitare

Răspuns corect!

Răspuns greșit!

Ce este mobilizarea comunității?
proces prin care acţiunea este stimulată de comunitatea însăşi, este planificată, efectuată şi evaluată de către membrii, grupurile şi organizaţiile comunităţii în mod participativ şi durabil
proces prin care comunitatea colectează resurse pentru soluționarea problemelor comune
proces prin care locuitorii monitorizează activitatea APL

Răspuns corect!

Răspuns greșit!

Cine poate crea un grup de inițiativă la nivel local 
funcționarii publici
organizațiile neguvernamentale
orice persoană

Răspuns corect!

Răspuns greșit!

 

Care este numărul maxim de persoane într-un grup de inițiativă locală? 

 

 
7 persoane (inclusiv o persoană din APL)
11 persoane (inclusiv o persoană din APL)
nu există un număr maxim

Răspuns corect!

Răspuns greșit!

Biserica poate iniția proiecte comunitare
da
nu
poate doar în afara posturilor

Răspuns corect!

Răspuns greșit!

 

Cine este responsabil de asigurarea transparenței la nivel local 

 

 
ONG și organizațiile internaționale
Administrația Publică Locală
Cetățenii și grupurile de inițiativă

Răspuns corect!

Răspuns greșit!

Care este durata maximă a unui proiect comunitar?
un an (conform planificării bugetare a APL)
4 ani (conform mandatului aleșilor locali)
nu există un termen maxim

Răspuns corect!

Răspuns greșit!

Pot fi implicați copiii în proiecte comunitare?
nu, doar persoanele care au împlinit 18 ani pot fi implicați
da, cu respectarea drepturilor acestora și cu acordul părinților
doar în calitate de beneficiari

Răspuns corect!

Răspuns greșit!

Ce este bugetarea participativă locală?
alocarea de resurse în mod egal pentru toate grupurile de cetățeni, inclusiv cei defavorizați
un proces de participare a cetățenilor la luarea deciziilor privind bugetul public local
proces de finanțare a grupurilor de inițiativă

Răspuns corect!

Răspuns greșit!

Distribuie testul pentru a-ti vedea rezultatele!

Subscribe to see your results

Ignore & go to results

Quiz CTA

Am răspuns corect la %%score%% din %%total%% întrebări!

%%description%%

%%description%%

Loading...