Posts in tag

Job la BNM


Banca Națională a Moldovei angajează inginer coordonator (pe o durată determinată) cu funcția de proiectare sisteme şi elaborare de aplicaţii. Cerinţe faţă de candidaţi: – Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale. Cunoştinţe în domeniul financiar şi/sau contabil vor constitui un avantaj în selectarea candidatului; – Experienţă de muncă în domeniul tehnologiilor informaţionale (elaborarea şi implementarea …

Obține un job în calitate de expert principal cu funcția de gestiune și optimizare procese la Banca Națională a Moldovei. Funcția presupune contribuirea la asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM sub aspect de gestiune și optimizare procese, aliniat la obiectivele strategice ale băncii. Principalele atribuții funcționale: Contribuie la implementarea și dezvoltarea cadrului de …