Posts in tag

farm


Federația Agricultorilor din Republica Moldova FARM este în căutarea unui Specialist în relații cu publicul, care va asigura desfășurarea activităților federației în relațiile cu publicul. Responsabilități principale: Evaluarea imaginei organizației si elaborarea strategiilor de comunicare; Coordonarea tuturor activităților de creare, transmitere si menținere a unei imagini pozitive a organizației, inclusiv gestionarea crizelor de imagine; Participarea la organizarea …

Federația Agricultorilor din Republica Moldova FARM anunță concurs pentru poziția de Contabil Asistent: Responsabilități principale: Organizează evidența contabilă conform legislației în vigoare, în concordanță cu sistemul organizatoric intern; Întocmirea si arhivarea documentelor justificative si a registrelor contabile, conform legislației in vigoare; Evidenta tuturor compartimentelor contabilității; Elaborarea rapoartelor financiare în conformitate cu legislația în vigoare, procedurile interne …