Posts in tag

finanțare pentru proiecte


Prin intermediul programului Know-how Exchange Programme 2022 (KEP), Inițiativa Central Europeană continuă să sprijine implementarea proiectelor, urmărind schimbul de bune practici și transferul de experiență între instituțiile din sectorul public și privat din statele membre ale ICE. Cine poate participa? Autoritățile publice centrale, regionale, locale, instituțiile de învățământ și cercetare, organizații non-guvernamentale (ONG) din statele membre …

AIPA subvenții start-up agroindustrial

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) informează că în perioada 4 mai – 6 iulie 2020, se va desfășura cel de-al VI – lea Apel de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru proiecte start-up în domeniul agroindustrial. În acest context, subvențiile în avans vor fi acordate doar în baza proiectelor investiționale …