Posts in tag

urbanist


Ministerul Economiei și Infrastructurii angajează un consultant superior, Secția politici în urbanism, Direcția urbanism, construcții și locuințe. Scopul general al funcţiei: Promovarea politicii în domeniul urbanismului întru realizarea optimă a obiectivelor Ministerului. Sarcini de bază: – Monitorizarea implementării Legii condominiului în fondul locativ și Legii cu privire la locuințe în partea ce ține de gestionarea …

0 22